Giấy chứng nhận đã tiêm phòng vắc xin Covid-19: Những điều bạn cần biết

  • 10/01/2022

Giấy chứng nhận đã được tiêm vắc-xin Covid-19 có những thông tin gì?

Theo hướng dẫn tại Quyết định 3588 / QĐ-BYT 2021 về việc hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin COVID-19, mẫu giấy chứng nhận có các thông tin sau:

– Mã QR

– Thông tin cá nhân:

+ Họ và tên

+ Ngày, tháng, năm sinh

+ Số CMND / CCCD

+ Số điện thoại

+ Địa chỉ

Thông tin về tiêm chủng:

+ Ngày tiêm

Loại vắc xin được sử dụng

Khi nào thì giấy chứng nhận tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 được cấp?

Cũng theo hướng dẫn tại Quyết định 3588 / QĐ-BYT năm 2021:

Sau khi tiêm, theo dõi người được tiêm ít nhất 30 phút sau khi tiêm chủng tại điểm tiêm. Đối với các cơ sở tiêm chủng có sử dụng bản in phiếu khám, nhập thông tin của người được tiêm chủng sau khi tiêm xong.

Sau khi kết thúc thời gian theo dõi sau tiêm chủng tại điểm tiêm, cơ sở tiêm chủng cung cấp Giấy tiếp nhận vắc xin Covid-19 theo mẫu quy định.

Như vậy, giấy chứng nhận tiêm chủng sẽ được cấp sau khi đã hoàn thành việc tiêm chủng.