Giảm Giá Một Số Dịch Vụ Trong Lĩnh Vực Chứng Khoán Từ Ngày 01/01/2022

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Giảm giá một số dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán từ ngày 1/1/2022 (Ảnh minh họa)

Theo đó, việc điều chỉnh giá một số dịch vụ áp dụng tại tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam như sau:

* Giá dịch vụ áp dụng tại thị trường chứng khoán cơ sở

– Giá dịch vụ môi giới mua, bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo hiểm (áp dụng đối với chứng khoán niêm yết và chứng khoán đăng ký giao dịch): Điều chỉnh giảm từ tối đa 0,5% đến tối đa 0,5%. lên đến 0,45% / giá trị giao dịch.

– Giá dịch vụ phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ ETF:

+ Đối với nhà đầu tư: Điều chỉnh giảm từ tối đa 5% (dịch vụ phát hành) và tối đa 3% (dịch vụ mua lại) xuống tối đa 1% / giá trị giao dịch đối với cả hai dịch vụ;

+ Đối với thành viên lập quỹ: được điều chỉnh giảm từ mức tối đa 5% (dịch vụ phát hành) và tối đa 3% (dịch vụ mua lại) xuống còn tối đa 0,5% / giá trị giao dịch cho cả 2 dịch vụ.

– Giá dịch vụ đấu giá: Điều chỉnh từ 20 triệu đồng / 1 lần đấu giá cổ phần / mỗi loại chứng khoán đến 0,15% tổng giá trị cổ phần, loại chứng khoán thực bán, tối đa là 150 triệu đồng / 1 cuộc đấu giá.

(Không áp dụng đối với giá dịch vụ đấu giá đến 0,3% tổng giá trị cổ phần và loại chứng khoán thực bán theo quy định hiện hành).

* Giá dịch vụ áp dụng trên thị trường chứng khoán phái sinh

Giá dịch vụ môi giới hợp đồng tương lai được điều chỉnh như sau:

+ Giảm từ tối đa 15.000 đồng xuống còn 5.000 đồng / Hợp đồng tương lai chỉ số;

+ Giảm từ tối đa 25.000 đồng xuống 8.000 đồng / hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ.

Thông tư 102/2021 / TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và thay thế Thông tư 128/2018 / TT-BTC.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng