Giảm 10% Lãi Suất Cho Người Dân Khi Vay Tín Chấp Chính Sách Xã Hội

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Giảm 10% lãi suất cho người dân khi vay tín chấp chính sách xã hội (Ảnh minh họa)

Theo đó, các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH được Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất sẽ được giảm 10% lãi suất.

Đồng thời, NHCSXH được yêu cầu tăng cường các biện pháp cân đối chi phí hoạt động để giảm lãi suất trong phạm vi được cấp vốn bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý trong năm 2021.

Thời gian giảm lãi áp dụng đối với dư nợ cho vay tại NHCSXH từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Sau ngày 31/12/2021, lãi suất cho vay của các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH thực hiện theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định 1990 / QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng