Giải Thể Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài

 • 14/03/2024
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp của LHD Law Firm giúp xử lý nhanh chóng các nghĩa vụ còn lại một cách tốt nhất cho Doanh Nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Giải thể Doanh Nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là thủ tục chấm dứt sự tồn tại của Doanh Nghiệp, với tư cách là một chủ thể kinh doanh bằng cách thanh lí tài sản của Doanh Nghiệp để trả cho các chủ nợ. Giải thể là thủ tục để doanh nghiệp rút khỏi thị trường một cách hợp pháp

→ Tại LHD Law Firm Khi doanh nghiệp không còn khả năng hoạt động hoặc không muốn hoạt động nữa thì có thể tiến hành giải thể Doanh Nghiệp, việc giải thể Doanh Nghiệp là nhu cầu bình thường của mỗi Start-up tại Việt Nam.

Doanh Nghiệp vốn nước ngoài cần hiểu → Giải thể Doanh Nghiệp là gì ?

Giải thể Doanh Nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của một Doanh Nghiệp theo ý chí của Doanh Nghiệp hoặc của các cơ quan có thẩm quyền. 

→ 5 bước giải thể Doanh Nghiệp có vốn nước ngoài được trình bày như sau

Bước 1. Chuẩn bị các công việc trước giải thể,

Bước 2. Tìm một nhà tư vấn làm thủ tục giải thể cho Doanh Nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bước 3. Nộp thông báo về việc giải thể doanh nghiệp tại sở KH-ĐT,

Bước 4. Thực hiện thủ tục giải thể với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Doanh Nghiệp đó

Bước 5. Thực hiện thủ tục giải thể, đóng mã số doanh nghiệp tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư

→ Chi tiết các bước này như sau

Bước 1. Chuẩn bị các công việc trước khi giải thể doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Khi tiến hành thủ tục giải thể, Doanh Nghiệp phải thanh toán hết tất cả các khoản nợ của Doanh Nghiệp đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Mức độ ưu tiên khi giải quyết thủ tục thanh toán nợ khi giải thể doanh nghiệp sẽ như sau: 

1. Nợ lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại doanh nghiệp 
2. Nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước 
3. Các khoản nợ còn lại. 
Không làm bước này xem như các bước sau không thể thực hiện được vì vướng kiện tụng hoặc nghĩa vụ của doanh nghiệp với nhà nước.

Quyết định giải thể Doanh Nghiệp vốn nước ngoài của HĐTV hoặc HĐQT

Bước 2. Tìm một nhà tư vấn chuyên làm thủ tục giải thể Doanh Nghiệp có vốn nước ngoài

LHD Law Firm được xem là nhà tư vấn giải thể uy tín, với kinh nghiệm của mình Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn giải thể Doanh Nghiệp như sau:

→ Vậy chúng tôi sẽ làm gì ?

 • Tư vấn các trường hợp giải thể doanh nghiệp;
 • Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông Doanh Nghiệp về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể;
 • Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động
 • Tư vấn thủ tục đăng báo giải thể;
 • Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp;
 • Tư vấn thủ tục đóng mã số thuế.
 • Tư vấn thủ tục xác nhận đóng tài khoản tại Ngân hàng (nếu có mở tài khoản) hoặc cam kết không mở tài khoản;
 • Tư vấn thủ tục huỷ dấu và trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
 • Tư vấn thủ tục trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 3. Nộp thông báo về việc giải thể doanh nghiệp tại sở KH-ĐT

 • Phụ lục II-22 - Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Mẫu bắt buộc, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)
 • Biên bản họp hội đồng thành viên (đối với Doanh Nghiệp TNHH 2 thành viên), biên bản họp đại hội đồng cổ đông (đối với Doanh Nghiệp cổ phần)
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp

Mẫu Văn Bản 

Sau khi nhận được bộ hồ sơ thông báo về việc giải thể doanh nghiệp hợp lệ, trong 03 ngày làm việc, Sở Kế Hoạch Đầu Tư sẽ chuyển thông tin về việc doanh nghiệp làm thủ tục giải thể đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp. Khi cơ quan thuế nhận được thông tin "truyền về" từ Sở KH-ĐT, cơ quan thuế sẽ thông báo trực tiếp đến doanh nghiệp. Và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các thủ tục quyết toán thuế trước giải thể.

Bước 4. Thực hiện thủ tục giải thể với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Doanh Nghiệp có vốn nước ngoài

Trong thời gian chờ Sở KH-ĐT chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế về việc doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, doanh nghiệp chuẩn bị các tài liệu sau: 

1. Bản gốc giấy chứng nhận đăng kí thuế hoặc bản sao giấy đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp
2. Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải Quan nếu doanh nghiệp bạn có hoạt động xuất nhập khẩu; Hoặc: văn bản cam kết không có các khoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK đến ngày ký xác nhận nợ thuế của Tổng cục Hải Quan và chịu trách nhiệm trên cam kết này;
3. Biên bản thanh lý tài sản (nếu có)
4. Thông báo kết quả hủy hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tính đến thời điểm nộp hồ sơ giải thể; Hoặc: Văn bản cam kết chưa sử dụng và chưa phát hành hóa đơn. 
5. Báo cáo quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và báo cáo thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đến thời điểm nộp bộ hồ sơ giải thể.
6. Nộp tờ khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đến thời điểm nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp.
7. Báo cáo tài chính đến thời điểm quyết toán.
Ghi chú:  tùy từng chi cục thuế, thành phần hồ sơ cần chuẩn bị có thể khác nhau

Bước 5. Thực hiện thủ tục giải thể, đóng mã số doanh nghiệp tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Hồ sơ giải thể ở bước này, bao gồm
 • Báo cáo thanh lý tài sản cố định
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán
 • Phụ lục II-22 - Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Mẫu bắt buộc, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)
Tải mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp mới nhất
 
 
Như vậy là xong giải thể Doanh Nghiệp
 
Ghi chú: So với thành lập mới Doanh Nghiệp thì giải thể phức tạp hơn, do vướng vào Thuế
Nếu thuế không giải quyết xong thì sẽ khó giải thể được Doanh Nghiệp nhanh → Mất thời gian chờ đợi

Kết quả khách hàng nhận được là Quyết định giải thể Doanh Nghiệp vốn nước ngoài 

--------------
Nếu quý khách có nhu cầu giải thể Doanh Nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể liên hệ với Chúng tôi để nhận tư vấn nhanh chóng và an toàn nhất. 
PROFILE LHD LAW FIRM
1 bình luận trong bài viết này
 1. Visitor
  Minh Minh
  22/12/2021

  Báo giá dịch vụ giải thể doanh nghiệp vốn nước ngoài tại Việt Nam giúp Chúng tôi ?

Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng