Dịch Vụ Giải Thể Công Ty Có Vốn Nước Ngoài

 • 20/06/2023

(Giải thể công ty → Dịch vụ của LHD Law Firm)

vi-sao-nen-giai-the-cong-ty-nuoc-ngoai

NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẢI THỂ CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI

Giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài là thủ tục chấm dứt sự tồn tại của Công ty, với tư cách là một chủ thể kinh doanh bằng cách thanh lí tài sản của công ty để trả cho các chủ nợ. Giải thể là thủ tục để doanh nghiệp rút khỏi thị trường một cách hợp pháp

→ Tại LHD Law Firm Khi doanh nghiệp không còn khả năng hoạt động hoặc không muốn hoạt động nữa thì có thể tiến hành giải thể công ty, việc giải thể công ty là nhu cầu bình thường của mỗi Start-up tại Việt Nam.

Công ty vốn nước ngoài cần hiểu → Giải thể Công ty là gì ?

Giải thể công ty là việc chấm dứt sự tồn tại của một công ty theo ý chí của công ty hoặc của các cơ quan có thẩm quyền. 

→ 5 bước giải thể công ty có vốn nước ngoài được trình bày như sau

Bước 1. Chuẩn bị các công việc trước giải thể,

Bước 2. Tìm một nhà tư vấn làm thủ tục giải thể cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Bước 3. Nộp thông báo về việc giải thể doanh nghiệp tại sở KH-ĐT,

Bước 4. Thực hiện thủ tục giải thể với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của công ty đó

Bước 5. Thực hiện thủ tục giải thể, đóng mã số doanh nghiệp tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư

→ Chi tiết các bước này như sau

Bước 1. Chuẩn bị các công việc trước khi giải thể có vốn nước ngoài

Khi tiến hành thủ tục giải thể, công ty phải thanh toán hết tất cả các khoản nợ của công ty đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Mức độ ưu tiên khi giải quyết thủ tục thanh toán nợ khi giải thể doanh nghiệp sẽ như sau: 

1. Nợ lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại doanh nghiệp 
2. Nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước 
3. Các khoản nợ còn lại. 
Không làm bước này xem như các bước sau không thể thực hiện được vì vướng kiện tụng hoặc nghĩa vụ của doanh nghiệp với nhà nước.

Quyết định giải thể Công ty vốn nước ngoài của HĐTV hoặc HĐQT

Bước 2. Tìm một nhà tư vấn chuyên làm thủ tục giải thể công ty nước ngoài

LHD Law Firm được xem là nhà tư vấn giải thể uy tín, với kinh nghiệm của mình Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn giải thể công ty như sau:

→ Vậy chúng tôi sẽ làm gì ?

 • Tư vấn các trường hợp giải thể doanh nghiệp;
 • Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty về việc giải thể doanh nghiệp
 • Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể;
 • Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động
 • Tư vấn thủ tục đăng báo giải thể;
 • Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp;
 • Tư vấn thủ tục đóng mã số thuế
 • Tư vấn thủ tục xác nhận đóng tài khoản tại Ngân hàng (nếu có mở tài khoản) hoặc cam kết không mở tài khoản;
 • Tư vấn thủ tục huỷ dấu và trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
 • Tư vấn thủ tục trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 3. Nộp thông báo về việc giải thể doanh nghiệp tại sở KH-ĐT

 • Phụ lục II-22 - Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Mẫu bắt buộc, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)
 • Biên bản họp hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên), biên bản họp đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp

Mẫu Văn Bản 

Sau khi nhận được bộ hồ sơ thông báo về việc giải thể doanh nghiệp hợp lệ, trong 03 ngày làm việc, Sở Kế Hoạch Đầu Tư sẽ chuyển thông tin về việc doanh nghiệp làm thủ tục giải thể đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp. Khi cơ quan thuế nhận được thông tin "truyền về" từ Sở KH-ĐT, cơ quan thuế sẽ thông báo trực tiếp đến doanh nghiệp. Và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các thủ tục quyết toán thuế trước giải thể.

Bước 4. Thực hiện thủ tục giải thể với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Công ty có vốn nước ngoài

Trong thời gian chờ Sở KH-ĐT chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế về việc doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, doanh nghiệp chuẩn bị các tài liệu sau: 

1. Bản gốc giấy chứng nhận đăng kí thuế hoặc bản sao giấy đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp
2. Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải Quan nếu doanh nghiệp bạn có hoạt động xuất nhập khẩu; Hoặc: văn bản cam kết không có các khoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK đến ngày ký xác nhận nợ thuế của Tổng cục Hải Quan và chịu trách nhiệm trên cam kết này;
3. Biên bản thanh lý tài sản (nếu có)
4. Thông báo kết quả hủy hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tính đến thời điểm nộp hồ sơ giải thể; Hoặc: Văn bản cam kết chưa sử dụng và chưa phát hành hóa đơn. 
5. Báo cáo quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và báo cáo thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đến thời điểm nộp bộ hồ sơ giải thể.
6. Nộp tờ khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đến thời điểm nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp.
7. Báo cáo tài chính đến thời điểm quyết toán.
Ghi chú:  tùy từng chi cục thuế, thành phần hồ sơ cần chuẩn bị có thể khác nhau

Bước 5. Thực hiện thủ tục giải thể, đóng mã số doanh nghiệp tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư

Hồ sơ giải thể ở bước này, bao gồm
 • Báo cáo thanh lý tài sản cố định
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán
 • Phụ lục II-22 - Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Mẫu bắt buộc, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)
Tải mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp mới nhất
 
 
Như vậy là xong giải thể công ty
 
Ghi chú: So với thành lập mới công ty thì giải thể phức tạp hơn, do vướng vào Thuế
Nếu thuế không giải quyết xong thì sẽ khó giải thể được công ty nhanh → Mất thời gian chờ đợi

Kết quả khách hàng nhận được là Quyết định giải thể công ty vốn nước ngoài 

--------------
Nếu quý khách có nhu cầu giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể liên hệ với Chúng tôi để nhận tư vấn nhanh chóng và an toàn nhất. 
PROFILE LHD LAW FIRM
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Trách nhiệm của Công ty nước ngoài sau khi giải thể công ty ?

Trả lời

Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người quy định có trách nhiệm về tính trung thực chính xác cua hồ sơ (Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp) phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán và  chịu trách nhiệm cá nhân   trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn  05 năm  kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Công ty vốn nước ngoài có phải quyết toán thuế trước khi giải thể không ?

Tùy trường hợp cụ thể.

Mục tiêu của việc xử lý nghĩa vụ thuế là được cơ quan thuế xác nhận không nợ thuế. Để được xác nhận không nợ thuế thì doanh nghiệp áp dụng theo các hướng dẫn dưới đây.

Các trường hợp không cần quyết toán thuế khi giải thể

1. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu

Doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện giải thể, chấm dứt hoạt động.

2. Danh nghiệp không phát sinh doanh thu, chưa sử dụng hóa đơn

Doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động nhưng kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp không phát sinh doanh thu, chưa sử dụng hóa đơn.

3. Đã phát sinh doanh thu, đã sử dụng hóa đơn nhưng đáp ứng điều kiện sau:

Doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai thực hiện giải thể, chấm dứt hoạt động, nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Có doanh thu bình quân năm (tính từ năm chưa được quyết toán hoặc thanh tra, kiểm tra thuế đến thời điểm doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động) không quá 1 tỷ đồng/năm.
 • Kể từ năm doanh nghiệp chưa được quyết toán hoặc thanh tra, kiểm tra thuế đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động doanh nghiệp không bị xử phạt vi phạm pháp luật về hành vi trốn thuế.
 • Số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp tính từ năm chưa được quyết toán hoặc thanh tra, kiểm tra thuế đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động cao hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp nếu tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Đối với các trường hợp nêu tại điểm 1, 2, 3 trên đây, chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do người nộp thuế gửi (bao gồm quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động; các tài liệu chứng minh người nộp thuế thuộc các trường hợp nêu trên và đã nộp đủ số thuế phải nộp nếu có) thì cơ quan thuế xác nhận việc doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Quy định về tỷ lệ % trên doanh thu:

+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.

+ Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.

+ Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.

+ Đối với hoạt động khác: 2%.

Trường hợp phải thực hiện quyết toán thuế khi giải thể

Đối với trường hợp doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động không thuộc các trường hợp được miễn nêu trên, căn cứ nhu cầu thực tế cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế sẽ tiến hành quyết toán thuế theo kế hoạch do cơ quan thuế ban hành.

Theo quy định của pháp luật thuế hiện hành, việc kê khai – nộp thuế của doanh nghiệp đang tiến hành theo phương pháp: tự khai – tự nộp và tự chịu trách nhiệm. Cho nên, để có thể giải thể doanh nghiệp một cách hợp pháp, các công ty bắt buộc phải trải qua việc quyết toán thuế để cơ quan thuế kiểm tra tính minh bạch, chính xác khi nộp báo cáo của doanh nghiệp, trước khi cơ quan thuế ra quyết định hoàn tất nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết hồ sơ tại cơ quan thuế ?

Trả lời

Sau khi đã nộp đủ tất cả các loại hồ sơ đã được liệt kê bên trên, thì thời hạn quyết toán thuế để giải thể công ty là ngày thứ bốn mươi lăm (45) kể từ ngày nộp đủ hồ sơ.

Trong thời gian này, doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ lưỡng, hoàn thiện sổ sách kế toán và bổ nhiệm nhân sự phụ trách giải trình để làm việc với đại diện cơ quan thuế.

Thủ tục giải quyết bảo hiểm xã hội ?

Trả lời

Mục tiêu của việc xử lý nghĩa vụ bảo hiểm xã hội là đựợc cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận không nợ bảo hiểm xã hội. Để được xác nhận không nợ bảo hiểm xã hội thì doanh nghiệp áp dụng theo các hướng dẫn dưới đây.

 • Chốt sổ bảo hiểm của người lao động.
 • Thực hiện đối chiếu bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm giải thể
 • Xin xác nhận không nợ bảo hiểm xã hội.

Hồ sơ giải thể gồm những loại tài liệu nào ?

Trả lời

a) Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

b) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

1 bình luận trong bài viết này
 1. Visitor
  Minh Vũ
  24/12/2021

  Cho xin báo giá tư vấn giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng