Giải Đáp Thắc Mắc Về Điều Kiện Giảm Trừ Gia Cảnh Của Người Phụ Thuộc

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Giải đáp thắc mắc về điều kiện giảm trừ cho người phụ thuộc (Hình ảnh minh họa)

– Căn cứ khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013 / TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính:

“Điều 9. Các khoản khấu trừ

Các khoản giảm trừ hướng dẫn tại Điều này là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và tiền kinh doanh. Như sau:

1. Giảm trừ gia cảnh

Theo quy định tại Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân; Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Điều 12 Nghị định số 65/2013 / NĐ-CP, việc giảm trừ gia cảnh được thực hiện như sau:

d) Người phụ thuộc bao gồm:

d.4) Cá nhân không nơi nương tựa khác mà người nộp thuế đang trực tiếp nuôi dưỡng đáp ứng điều kiện tại điểm đ khoản 1 Điều này, bao gồm:

d.4.1) Anh, chị, em ruột của người nộp thuế.

d.4.2) Ông nội, bà ngoại; ông bà; dì, dì chú, chú, bác ruột của người nộp thuế.

đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại tiết d.2, d.3, d.4 điểm d khoản 1 Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

đ.1) Người trong độ tuổi lao động phải có đồng thời các điều kiện sau đây:

đ.1.1) Bị tàn tật, mất khả năng lao động.

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng trong năm của các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động không có thu nhập hoặc có mức thu nhập bình quân của năm từ các nguồn thu nhập không quá 1.000.000 đồng.

… ”.

– Căn cứ Điều 4 Nghị định 31/2013 / NĐ-CP ngày 09/04/2013 của Chính phủ.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp cô ruột, chú ruột của ông Trần Bá Tùng không còn vợ, chồng, không con và không còn cha mẹ thì xác định là cô, chú ruột của ông Trần Bá Tùng. xác định là một cá thể không nơi nương tựa.

Theo đó, trường hợp cô ruột, chú ruột mà anh Trần Bá Tùng đang trực tiếp nuôi dưỡng là cá thể không nơi nương tựa, có đủ điều kiện quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013 / TT-TTg. Đối với BTC, cô ruột, chú ruột của anh Trần Bá Tùng đủ điều kiện được xác định là người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh.

Việc xác minh điều kiện quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013 / TT-BTC nêu trên đối với cô, chú ruột của người nộp thuế, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương xử lý theo vụ việc -theo trường hợp cơ sở. phần thân.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng