Giải Đáp Thắc Mắc Về Chứng Nhận Xuất Xứ

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Liên quan đến khiếu nại của Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội về việc cơ quan hải quan từ chối chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại Công văn 737 / HQTPHCM-GSQL, Tổng cục Hải quan có ý kiến ​​như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất không chấp nhận giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do doanh nghiệp nộp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu do chứng từ này không thể hiện nội dung theo Hiệp định. quyết định nào.

Tuy nhiên, qua kiểm tra của Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan, tờ khai hải quan nhập khẩu số 103430443801 kèm theo giấy chứng nhận xuất xứ chứa các thông tin tối thiểu theo quy định của Hiệp định CPTPP, đáp ứng yêu cầu. tại Thông tư 62/2019 / TT-BTC ngày 05/9/2019 (sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2018 / TT-BTC).

Theo đó, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh từ chối việc tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa này là không đúng quy định.

Do đó, yêu cầu Cục Hải quan TP. TP.HCM chấn chỉnh, luân chuyển công chức hải quan từ chối cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa không đúng quy định, đồng thời chấn chỉnh công tác báo cáo của Cục Hải quan TP.HCM khi không gửi báo cáo chi tiết. phù hợp với yêu cầu của Tổng cục. Báo cáo kết quả xử lý gửi Tổng cục Hải quan trước ngày 30/4/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng