Giải Đáp Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Sổ Bảo Hiểm Xã Hội

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

1. Tôi có từ 2 sổ BHXH trở lên thì phải làm thế nào?

Vì nhiều lý do khác nhau, một người lao động có thể có nhiều sổ BHXH. Điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình đóng, hưởng BHXH của người lao động. Trường hợp người lao động có nhiều sổ BHXH thì thực hiện thủ tục sau:

* Đối với sổ BHXH và thời gian trả không trùng nhau

Lúc này, người lao động thực hiện thủ tục gộp sổ BHXH.

Theo quy định tại Điều 27 Quyết định 595 / QĐ-BHXH, hồ sơ gộp sổ bao gồm:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

– Các sổ BHXH đề nghị cấp (nếu có).

Người lao động nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động nơi đang làm việc hoặc có thể nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH.

* Đối với các sổ BHXH cùng kỳ đóng

Căn cứ điểm 2.5 khoản 2 Điều 2 Quyết định 595 / QĐ-BHXH đồng thời tiết e điểm 3.1 khoản 3 Điều 43 Quyết định 595 được sửa đổi bổ sung bởi khoản 67 Điều 1 Quyết định 505 / QĐ -BHXH năm 2020 quy định Trường hợp người lao động có cùng thời gian đóng BHXH, BHTN như đã xác nhận thì cơ quan BHXH sẽ hoàn trả số tiền đóng thừa.

Người lao động nộp một bộ hồ sơ đề nghị hoàn trả cho cơ quan BHXH để giải quyết theo thẩm quyền; hồ sơ bao gồm:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

– Tất cả các sổ BHXH của người lao động.

2. Người lao động không được tự chốt sổ BHXH

Theo Khoản 3, Điều 48, Bộ luật Lao động 2019:

“3. Người sử dụng lao động có các trách nhiệm sau:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và nộp lại kèm theo bản chính các giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ người lao động; ”

Ngoài ra, tại Khoản 5 Điều 21 Luật BHXH 2014 quy định rõ:

“Người sử dụng lao động phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động và xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định. theo quy định của pháp luật ”.

Như vậy, khi chấm dứt hợp đồng làm việc, người lao động muốn chốt sổ BHXH phải yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện việc này.

3. Đổi sang CCCD bằng chip, không cần đổi sổ BHXH

Theo Điều 27, Quyết định 595 / QĐ-BHXH, các trường hợp được quy định cấp lại sổ BHXH bao gồm: Cấp lại sổ BHXH do bị mất, bị hỏng; cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, chữ đệm; ngày sinh; quan hệ tình dục; dân tộc; Quốc tịch.

Thực tế, thông tin số CMND là một trong những tiêu chí để quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong cơ sở dữ liệu nên không cần cấp lại sổ BHXH, BHYT mà chỉ cần để điều chỉnh thông tin của số ID trong cơ sở dữ liệu. cơ sở dữ liệu.

4. Thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội khi bị mất, bị hỏng

Người lao động cần chuẩn bị hồ sơ gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Xem chi tiết tại đây

5. Người lao động được giữ sổ bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật BHXH 2014 thì người lao động được quản lý sổ BHXH của chính mình. Việc người lao động giữ sổ BHXH giúp người lao động nắm được quá trình đóng BHXH của chính mình, vì khi có sai sót thông tin trên sổ người lao động sẽ dễ dàng nhận biết và kịp thời điều chỉnh.

6. Tôi bị mất sổ BHXH, làm cách nào để lấy lại biểu đồ BHXH một lần?

Theo quy định, hồ sơ hưởng BHXH một lần bắt buộc phải có sổ BHXH. Người chưa có sổ BHXH sẽ không được hưởng. Lúc này, người lao động bắt buộc phải làm thủ tục cấp lại sổ BHXH.

Căn cứ Tiết c Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 31 Quyết định 595 / QĐ-BHXH và Khoản 33 Điều 1 Quyết định 505 / QĐ-BHXH năm 2020 quy định:

Người đang công tác nộp cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH đề nghị cấp lại sổ BHXH và lập hồ sơ hưởng BHXH một lần.

Người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc đã hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thì đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi người đó làm việc, sinh sống.

Trung Ta

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng