Đơn Khởi Kiện Vụ Án Hành Chính Và Hướng Dẫn Cách Viết

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Ảnh chụp một phần của Mẫu Đơn Khiếu nại Vụ án Hành chính

Hướng dẫn cách viết đơn khởi kiện vụ án hành chính

(1) Ghi họ tên, ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm ……).

(2) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền thụ lý vụ án; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì phải ghi rõ Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện A, tỉnh B), nếu là Tòa án nhân dân cấp cấp tỉnh thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên).

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ và tên; trường hợp người khởi kiện là người đại diện hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người khó khăn trong nhận thức, điều khiển hành vi thì phải nêu rõ. họ, tên, địa chỉ của người đại diện; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và họ tên người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó.

(4) Ghi địa chỉ tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện D, tỉnh E); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty G có trụ sở chính: Số 50 Đường H, Quận I, Thành phố K).

(5) Trường hợp người bị kiện là người được ủy quyền thì ghi chức danh của người bị kiện (ví dụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh A); nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó.

(7) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6) và (8) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(9) Tùy từng trường hợp ghi quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại vào danh sách cử tri. .

(10) Tùy từng trường hợp, ghi tóm tắt nội dung cụ thể của quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định giải quyết tranh chấp. khiếu nại về danh sách cử tri hoặc ứng xử hành chính.

(11) Ghi rõ từng vấn đề Tòa án giải quyết như: Yêu cầu hủy toàn bộ hoặc một phần quyết định hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại có liên quan (nếu có); buộc thực hiện hoặc chấm dứt hành vi hành chính; hủy bỏ quyết định kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật; hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; buộc cơ quan lập danh sách cử tri sửa đổi, bổ sung danh sách cử tri theo quy định của pháp luật; buộc cơ quan, tổ chức bồi thường thiệt hại, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị xâm phạm bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh trái pháp luật gây ra …

(12) Tùy từng trường hợp ghi quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri, hành vi hành chính.

(13) Ghi rõ tên các tài liệu gửi kèm theo đơn khởi kiện, tài liệu nào gồm những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ tài liệu gửi kèm theo đơn khởi kiện gồm: 1. Bản sao quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 2 . Bản sao chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) …)

(14) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; Trường hợp người khởi kiện là cá nhân, không biết chữ, không nhìn thấy, không thể tự mình làm đơn khởi kiện, không thể tự mình ký tên, điểm chỉ thì có thể nhờ người khác làm đơn khởi kiện thay mình và phải nhờ người khác. khác để nộp đơn kiện. có đủ năng lực hành vi tố tụng hành chính để làm chứng và ký tên vào đơn yêu cầu chứng thực; nếu là cơ quan, tổ chức khởi kiện thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng