Do Covid-19: Chỉ Đạo Các Tổ Chức Tín Dụng Tiếp Tục Cơ Cấu Lại Nợ, Giảm Lãi Suất Cho Vay

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng khó khăn vướng mắc do Covid-19 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác để bảo đảm thực hiện chính sách tiền tệ. mục tiêu kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như cơ cấu lại nợ, khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí. , tiếp tục giảm lãi suất cho vay, nhất là đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn có dịch bệnh phức tạp, quan tâm hỗ trợ khách hàng vay vốn nhỏ lẻ rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch.

Đơn giản hóa quy trình, thủ tục, hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn vay; tiếp tục triển khai các chương trình miễn, giảm phí giao dịch thanh toán; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng.

Hiện tại, việc cơ cấu lại nợ, miễn, giảm lãi cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 được thực hiện theo Thông tư 03/2021 / TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2020 / TT-NHNN.

Ngoài ra, giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 68 / NQ-CP ngày 01/7/2021. về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mở rộng đối tượng, quy mô, thời gian hỗ trợ phù hợp với tình hình và khả năng chi trả của ngân sách nhà nước; giảm thiểu thủ tục hành chính, rút ​​ngắn thời gian hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho người dân và người lao động.

Chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, người cao tuổi, người tàn tật, yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, người mất việc làm do dịch bệnh …, đảm bảo kịp thời, thực chất. Khẩn trương tổ chức thực hiện đầy đủ các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo Nghị định 75/2021 / NĐ-CP.

Có giải pháp khôi phục lao động, việc làm ngay tại các địa phương bị dịch; hỗ trợ, tạo việc làm cho người lao động bị mất việc làm do dịch phải trở về quê hương. Kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đơn giản hóa quy trình, thủ tục cấp giấy phép lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam, bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Hướng dẫn các địa phương triển khai các gói an sinh xã hội phục vụ đồng bào khó khăn khi phải thực hiện Chỉ thị 16.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 88 / NQ-CP ngày 12/8/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng