Điều Kiện Vay Vốn Mua Máy Tính Học Trực Tuyến Cho Sinh Viên

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Điều kiện vay tiền mua máy tính học online của sinh viên (Ảnh minh họa)

Theo đó, đối tượng, điều kiện và mức vay hỗ trợ mua máy tính phục vụ học tập trực tuyến như sau:

Người đi vay

Theo Công văn 11219 / BTC-TCNH ngày 30/9/2021 của Bộ Tài chính, gói hỗ trợ là giải pháp cấp bách giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính học tập trong đợt dịch Covid. -19.

Đối tượng vay là sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 là trẻ em trong gia đình có bố mẹ chết do dịch Covid-19. -19 và chưa có máy tính để học trực tuyến (học sinh khó khăn được hỗ trợ theo chính sách hỗ trợ của Chương trình “Sóng và máy tính cho em”).

Điều kiện cho vay

– Tại thời điểm vay, hộ gia đình có học sinh, sinh viên không có đủ máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến;

– Sinh viên chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến dưới mọi hình thức.

Một số thông tin của gói hỗ trợ tín dụng

– Hồ sơ xác nhận đối tượng vay vốn: Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát danh sách học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; giao UBND các xã, phường xác nhận đối tượng vay vốn để NHCSXH thực hiện cho vay.

– Mức cho vay: Tối đa 7.000.000đ / sinh viên.

– Thời hạn cho vay: Dưới 01 năm, tương tự như chính sách hỗ trợ cho vay trả lương ngừng việc, trả lương để khôi phục sản xuất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do NĐ-19 tại Nghị quyết 68 / NQ-CP ngày 1/7/2021.

– Lãi suất cho vay: 0% / năm, lãi suất nợ quá hạn là 6,6% / năm (bằng lãi suất cho vay ưu đãi hộ nghèo tại NHCSXH hiện nay).

Xem chi tiết tại Công văn 11219 / BTC-TCNH ngày 30/09/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng