Điểm mới của Thông tư 40/2021 / TT-BTC về thuế đối với cá nhân kinh doanh

  • 10/01/2022

Cộng nhiều khoản thu nhập chịu thuế GTGT, TNCN

So với quy định hiện hành, Thông tư 40/2021 bổ sung một số khoản thu nhập chịu thuế như:

– Thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu khi thanh toán, hỗ trợ tiền mặt hoặc không dùng tiền mặt cho hộ nhận khoán (thuế GTGT 1% và thuế TNCN 0,5%);

– Bồi thường do vi phạm hợp đồng và các khoản bồi thường khác (thuế TNCN 0,5%);

– Quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số (thuế GTGT 5%, thuế TNCN 2%); …

Thêm cách tính thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh

Theo quy định của Luật Quản lý thuế, hộ, cá nhân kinh doanh quy mô lớn phải nộp thuế theo phương pháp kê khai và thực hiện theo chế độ kế toán.

Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khai thuế tháng, quý và không phải quyết toán thuế (theo quy định tại Nghị định 126/2020).

Theo đó, Thông tư 40/2021 hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai như sau:

– Phương thức kê khai áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh quy mô lớn; và hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.

– Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai khai thuế theo tháng.

Trừ hộ, cá nhân kinh doanh đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý được lựa chọn khai thuế theo quý theo quy định tại Điều 9 Nghị định 126/2020 thì được lựa chọn khai thuế theo quý. (Áp dụng theo nguyên tắc kinh doanh)

– Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu xác định doanh thu tính thuế không đúng thực tế thì cơ quan thuế xác định doanh thu tính thuế theo quy định tại Điều 50 Luật Quản lý thuế. .

– Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai không phải quyết toán thuế.

Lưu ý: Hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu đã được cơ quan thuế quản lý thuế khoán trước ngày 01/8/2021 và không có yêu cầu chuyển đổi phương pháp tính thuế. phương pháp tính thuế thì tiếp tục nộp thuế theo phương pháp khoán đến hết kỳ tính thuế năm 2021.

Làm rõ khái niệm kinh doanh hộ gia đình

Theo Thông tư 40/2021, hộ kinh doanh là cơ sở sản xuất kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên trong hộ đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về hoạt động kinh doanh của mình. của hộ gia đình theo quy định tại Điều 79 Nghị định 01/2021 / NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Trường hợp các thành viên trong hộ đăng ký là hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh.

Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh thì người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Hộ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, buôn bán hàng rong, ăn vặt, bán dạo, kinh doanh lưu động, thời vụ, kinh doanh dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh. kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề có điều kiện đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên địa bàn.

(Hiện nay các hộ có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật).

Bảng tra cứu thuế suất thuế TNCN và thuế GTGT đối với hộ, cá nhân kinh doanh (Xem thêm tại đây)

Bổ sung đối tượng có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân

Nội dung này hướng dẫn tất cả các trường hợp tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay cho cá nhân, kể cả các trường hợp hướng dẫn tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 92/2015 (cho thuê tài sản). ), ngoài ra, Thông tư 40/2021 bổ sung các đối tượng mới theo hướng dẫn tại Nghị định 126/2020 như:

– Tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân;

– Tổ chức chi thưởng, hỗ trợ doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền, bồi thường vi phạm hợp đồng, các khoản bồi thường khác cho hộ nhận khoán;

– Tổ chức tại Việt Nam là đối tác của nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài (không có cơ sở thường trú tại Việt Nam) trả thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số cho cá nhân. theo thỏa thuận với một nhà cung cấp nền tảng kỹ thuật số ở nước ngoài;

– Tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân theo lộ trình của cơ quan thuế, …

Thêm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

Theo quy định hiện hành tại Thông tư 92/2015, phương pháp khai thuế theo từng lần phát sinh đối với cá nhân kinh doanh quá cảnh, …

Thông tư 40/2021 bổ sung, cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số không lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai … cũng thuộc đối tượng nộp thuế theo từng đợt phát hành. sinh ra.

Điểm mới trong phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Nội dung này bổ sung hướng dẫn xác định doanh thu 100 triệu làm căn cứ xác định đối tượng được miễn thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản theo nguyên tắc: “Cá nhân cho thuê tài sản không phát sinh doanh thu đủ 12 tháng trong năm dương lịch (kể cả trường hợp có nhiều hợp đồng cho thuê), doanh thu từ 100 triệu đồng / năm trở xuống để xác định cá nhân cho thuê tài sản không phải nộp thuế GTGT thì không phải nộp thuế GTGT. Thuế TNCN là doanh thu tính thuế của năm dương lịch (12 tháng); Doanh thu tính thuế thực tế để xác định số thuế phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế phát sinh hoạt động cho thuê tài sản ”.

Hướng dẫn này được hiểu là cá nhân có hợp đồng thuê tài sản bình quân mỗi tháng từ 8,33 triệu đồng trở lên thì phải nộp thuế kể cả trường hợp không phát sinh cho cả 12 tháng trong năm dương. lịch.

Ví dụ: Ông B giao kết hợp đồng cho thuê nhà với giá thuê 10 triệu đồng / tháng trong thời gian từ tháng 10 năm 2022 đến hết tháng 9 năm 2023. Như vậy, doanh thu thực tế năm 2022 là 30 triệu đồng, nhưng tổng doanh thu. 12 tháng năm 2022 là 120 triệu đồng; Doanh thu thực tế năm 2023 là 90 triệu đồng, nhưng tổng doanh thu 12 tháng năm 2023 là 120 triệu đồng. Do đó, ông B thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và phải nộp thuế TNCN tương ứng với doanh thu thực tế phát sinh năm 2022 và 2023 theo hợp đồng nêu trên.

Quy định chung về căn cứ tính thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Thay vì quy định căn cứ tính thuế cụ thể cho từng phương pháp tính thuế như hiện nay, Thông tư 40/2021 quy định chung về căn cứ tính thuế như sau:

Căn cứ tính thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh là doanh thu tính thuế và thuế suất tính trên doanh thu.

– Doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu chịu thuế TNCN đối với hộ, cá nhân kinh doanh là doanh thu đã bao gồm thuế (trường hợp có thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công và tiền hoa hồng. , tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, kể cả tiền thưởng, tiền hỗ trợ bán hàng, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, hỗ trợ bằng tiền hoặc không dùng tiền mặt; được hưởng trợ giá, phụ thu, phụ phí, thu thêm theo quy định; tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng và các khoản bồi thường khác (chỉ tính vào doanh thu chịu thuế TNCN); Các khoản thu khác hộ gia đình, cá nhân kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Thuế suất trên doanh thu:

+ Thuế suất trên doanh thu bao gồm thuế suất thuế GTGT và thuế suất thuế thu nhập cá nhân áp dụng chi tiết cho từng lĩnh vực, ngành nghề theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 40/2021.

+ Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề thì hộ, cá nhân kinh doanh kê khai, tính thuế theo thuế suất tính trên doanh thu đối với từng lĩnh vực. sự nghiệp. Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề hoặc xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế xác định doanh thu tính thuế của từng ngành, nghề. lĩnh vực, ngành nghề theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

– Xác định số thuế phải nộp

+ Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT

+ Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Thuế suất thuế TNCN

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng