Dịch Vụ Xin Visa Nhập Cảnh Đà Nẵng

 • 21/02/2023

Visa nhập cảnh Đà Nẵng (Xin mới và gia hạn) - LHD Law Firm tư vấn

Địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng: 0905987929 hoặc 02366532929 (Miễn phí tư vấn)

Địa chỉ: Toà nhà Phương Đông, Tầng 3 số 1N đường Núi Thành, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Email: danang@lhdfirm.com 

 

NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Visa nhập cảnh Đà Nẵng cho người Hàn Quốc và Nhật Bản đang hot tại Đà Nẵng - Vậy làm thế nào để họ nhập cảnh Đà Nẵng thành công, LHD Law Firm cung cấp dịch vụ xin visa nhập cảnh Đà Nẵng cho người Hàn Quốc và Nhật Bản, Gia hạn visa hết hạn làm Giấy phép lao độngThành lập công ty vốn nước ngoài tại Đà Nẵng.

Tư vấn các thủ tục làm visa cho người nước ngoài nhập cảnh Đà Nẵng

Pháp luật Việt Nam đang dần được thay đổi bổ sung để phù hợp với bối cảnh của thời đại. Các quy định về việc làm visa cho người nước ngoài cũng đã được kịp thời sửa đổi, ban hành các văn bản pháp luật cho phù hợp và thuận tiện hơn. Vậy các quy định của pháp luật quy định về vấn đề làm visa cho người nước ngoài tại Việt Nam có những điểm gì mới? Hãy cùng theo dõi những chia sẻ bên dưới của công ty luật LHD.

Những loại ký hiệu visa thị thực xin nhập cảnh Đà Nẵng

 • NG1: Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành TW ĐCS Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.
 • NG2: Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Thường trực Ban Bí thư TW ĐCS Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước; cấp cho thành viên đoàn khách mời cùng cấp của Bộ trưởng và tương đương, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
 • Ký hiệu NG3 : Cấp cho các thành viên của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc đi cùng theo nhiệm kỳ.
 • Ký hiệu NG4: Cấp cho những người vào làm việc với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi đi cùng; người vào thăm thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ.
 • Ký hiệu LV1: Cấp cho người vào làm việc cùng với các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc TW ĐCS Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc VN, VKSND tối cao, TAND tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh/ thành phố trực thuộc TW.
 • Ký hiệu LV2: Cấp cho những người vào làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN.
 • Ký hiệu ĐT: Cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài tại VN, các luật sư nước ngoài hành nghề tại VN.
 • Ký hiệu ĐT1: Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại VN và người làm đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại VN có vốn góp từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào  các ngành, nghề có ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư được quyết định bởi Chính phủ.
 • Ký hiệu ĐT2: Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại VN và người làm đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại VN có vốn góp từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào các ngành, nghề mà được khuyến khích đầu tư phát triển quyết định bởi Chính phủ.
 • Ký hiệu ĐT3: Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại VN và người đại diện cho các tổ chức nước ngoài đầu tư tại VN có vốn góp từ 3 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.
 • Ký hiệu ĐT4: Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại VN và người đại diện cho các tổ chức nước ngoài đầu tư tại VN có vốn góp dưới 3 tỷ đồng.
 • Ký hiệu DN1: Cấp cho người nước ngoài làm việc cùng với doanh nghiệp, tổ chức khác có tư cách pháp nhân mà pháp luật Việt Nam quy định
 • Ký hiệu DN2: Cấp cho những người nước ngoài chào bán dịch vụ, thành lập hiện diện thương mại, thực hiện các hoạt động khác theo điều ước quốc tế trong đó có Việt Nam là thành viên.
 • Ký hiệu NN1: Cấp cho những người là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại VN.
 • Ký hiệu NN2: Cấp cho người đứng đầu của văn phòng đại diện, chi nhánh của các thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức kinh tế, văn hóa, các tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại VN.
 • Ký hiệu NN3: Cấp cho những người vào để làm việc với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, chi nhánh của thương nhân nước ngoài,  văn phòng đại diện, văn phòng đại diện của tổ chức kinh tế, văn hóa và các tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại VN.
 • Ký hiệu DH: Cấp cho những người vào thực tập và học tập.
 • Ký hiệu HN: Cấp cho những người vào dự hội nghị hội thảo.
 • Ký hiệu PV1: Cấp cho các phóng viên và báo chí thường trú tại VN.
 • Ký hiệu PV2: Cấp cho phóng viên và báo chí vào hoạt động ngắn hạn tại VN.
 • Ký hiệu LĐ1: Cấp cho người nước ngoài làm việc tại VN có xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, ngoại trừ trường hợp điều ước quốc tế mà VN là thành viên có những quy định khác
 • Ký hiệu LĐ2: Cấp cho người nước ngoài làm việc tại VN thuộc diện phải có giấy phép lao động
 • Ký hiệu DL: Cấp cho những người vào du lịch
 • Ký hiệu TT: Cấp cho những người nước ngoài là vợ, chồng hoặc con dưới 18 tuổi của người nước ngoài đã được cấp thị thực các ký hiệu LV1, LV2, ĐT1, ĐT2, ĐT3, LS, DH, NN1, NN2, PV1, LĐ1, LĐ2 hoặc những người nước ngoài là bố, mẹ, vợ, chồng, con của công dân VN.
 • Ký hiệu VR: Cấp cho những người thăm người thân hoặc các mục đích khác.
 • Ký hiệu SQ: Cấp cho những trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật này, bao gồm
 • Những người có quan hệ công tác với cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực VN ở nước ngoài và vợ, chồng, con của họ hoặc người có văn bản đề nghị từ cơ quan thẩm quyền Bộ Ngoại giao nước sở tại;
 • Những người có công hàm bảo lãnh từ cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự các nước được đặt tại nước sở tại.
 • Ký hiệu EV: Thị thực điện tử

Thời hạn visa thị thực tại Đà Nẵng

 • Các ký hiệu SQ và EV: thời hạn không vượt quá 30 ngày
 • Các ký hiệu HN và DL: thời hạn không vượt quá 3 tháng
 • Ký hiệu VR: thời hạn không vượt quá 6 tháng
 • Các ký hiệu LV1, LV2, NG1, NG2, NG3, NG4, ĐT4, NN1, NN2, NN3, DN1, DN2, DH, PV1, PV2, TT:  thời hạn không vượt quá 12 tháng
 • Các ký hiệu LĐ1 và LĐ2: thời hạn không vượt quá 2 năm
 • Ký hiệu ĐT3 có thời hạn không vượt quá 3 năm
 • Ký hiệu LS, ĐT1, ĐT2 có thời hạn không vượt quá 5 năm
 • Đối với thị thực hết hạn sẽ được xem xét cấp lại thị thực mới
 • Thị thực có thời hạn ngắn hơn thời hạn của hộ chiếu hoặc các loại giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế ít nhất là 30 ngày.
 • Trong trường hợp có quy định khác tại điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì thị thực sẽ có thời hạn theo quy định của điều ước quốc tế.

Dịch vụ tư vấn và xin visa nhập cảnh Đà Nẵng - LHD Law Firm

 • Tư vấn cho khách hàng những thắc mắc về các quy định của pháp luật về visa cho người nước ngoài tại Việt Nam
 • Tư vấn cho khách hàng những điều kiện để được cấp visa cho người lao động nước ngoài 
 • Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị giấy tờ, tài liệu quan trọng để xin cấp visa 
 • Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ xin cấp visa cho người nước ngoài tại Việt Nam 
 • Đại diện, thay mặt cho khách hàng làm các thủ tục cấp visa tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Hồ sơ cần chuẩn bị để làm thủ tục cấp visa cho người nước ngoài

 • Chuẩn bị hộ chiếu bản gốc
 • Chuẩn bị công văn chấp thuận thị thực
 • Chuẩn bị 2 tấm ảnh hộ chiếu kích thước 4 x 6 (cm)
 • Chuẩn bị tờ khai xuất nhập cảnh

Đối với những trường hợp đến Việt Nam với mục đích khác ngoài du lịch cần phải chuẩn bị thêm các giấy tờ sau:

 • Chuẩn bị bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương.
 • Chuẩn bị bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

Những yêu cầu và điều kiện để được cấp visa cho người nước ngoài 

Thời hạn giá trị còn lại của hộ chiếu phải còn nhiều hơn thời hạn giá trị của visa xin cấp là ít nhất một tháng.

Hy vọng những chia sẻ về vấn đề visa cho người nước ngoài tại Việt Nam sẽ giúp ích cho quý khách hàng. Nếu cần bất kỳ sự trợ giúp nào về pháp lý, hãy liên hệ trực tiếp với Công ty luật LHD để được tư vấn.

Liên hệ dịch vụ xin Visa cho người nước ngoài tại Đà Nẵng

Địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng: 0905987929 hoặc 02366532929 (Miễn phí tư vấn)

Địa chỉ: Toà nhà Phương Đông, Tầng 3 số 1N đường Núi Thành, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Email: danang@lhdfirm.com 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng