Dịch Vụ Đăng Ký Nhãn Hiệu Dịch Vụ

  • 16/08/2018

Dịch vụ Đăng ký nhãn hiệu dịch vụ là rất cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chính doanh nghiệp.
Chúng tôi xin trao đổi sơ bộ về nội dung dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hoá/dịch vụ như sau:

 

I.Hồ sơ đăng kí nhãn hiệu hàng hoá bao gồm:

1.Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( 02 bản sao)
2.Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký ( 02 bản – kích thước không nhỏ hơn 15x15mm và không lớn hơn 80x80mm).
3.Giấy uỷ quyền ( nếu hồ sơ nộp thông qua đại diện)
4.Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.

II.Các công việc Luật YL Hong Duc thực hiện:

1.Tư vấn trước khi đăng kí nhãn hiệu
-Tư vấn phân loại nhóm (lĩnh vực bảo hộ nhãn hiệu ) theo bảng phân nhóm quốc tế đảm bảo phạm vi bảo hộ rộng, bảo hộ bao vây, phù hợp với lĩnh vực quý công ty đang kinh doanh.
-Tư vấn lựa chọn các phương án lựa chọn tên nhãn hiệu, tư vấn thêm các tiền tố khi cần thiết để đảm bảo tính khác biệt khi bảo hộ.
-Tư vấn thiết kế, nâng cấp, bổ sung logo, phối màu khi cần thiết.
-Tư vấn tra cứu nhãn nhiệu.
-Tư vấn về bảo hộ các đối tượng khác liên quan đến nhãn hiệu như đăng ký bảo hộ bao bì, nhãn mác, kiểu dáng công nghiệp.
-Tư vấn những yêu tố được bảo hộ, những yếu tố không nên bảo hộ.
-Tư vấn mô tả nhãn hiệu nhằm bảo hộ tuyệt đối ý nghĩa và cách thức trình bày của logo (nhãn hiệu).
-Tư vấn khả năng bị trùng, tương tự có thể bị dẫn đến khả năng bị từ trối của nhãn hiệu.
2.Hoàn thiện hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá.
- Lập tờ khai đăng ký nhãn hiệu.
-Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.
-Sao chụp mẫu nhãn hiệu.
-Soạn công văn tiến hành làm nhanh nếu cần thiết.
-Giấy ủy quyền.
-Các giấy tờ khác có liên quan.

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng