CÁ NHÂN CÓ QUYỀN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

 • 11/09/2018

Ai có quyền đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam:  Điều 3.A.2.2: Quyền đăng ký nhãn hiệu

(Điều 87, Luật sở hữu trí năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

1. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

3. Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

4. Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

5. Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

a) Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

b) Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ.

6. Người có quyền đăng ký quy định tại các khoản (1),(2),(3),(4) và (5) Điều này, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

7. Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

PROFILE LHD LAW FIRM
3 bình luận trong bài viết này
 1. Visitor
  Vu Lua
  02/02/2019

  Tôi muốn đăng ký thương hiệu cho dịch vụ của cá nhân tôi. website của tôi: http://bokettuiloc.net Tôi muốn đăng ký thương hiệu TLCORP365 chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Hiện tại tôi chỉ kinh doanh cá nhân thì có thể đăng ký được không và đăng ký như thế nào. Phí đăng ký... Hãy tư vấn giúp tôi

 2. Visitor
  Nguyễn Thị Hoài
  08/04/2019

  Mình sản xuất thủ công, nhỏ lẻ tại gia đình thì có đăng ký nhãn hiệu sản phẩm của mình được ko? Tư vấn giúp mình với. Xin cảm ơn

 3. Visitor
  Vũ thị thanh Dung
  10/11/2019

  Tôi sán xuất nước mắm theo phương pháp truyền thống, thủ công nhỏ lẻ tại gia đinh, trước đã đăng ký kinh doanh với logo chiên nhung, giờ muốn đăng ký bảo hộ với lôgo long hưng có được không thưa luật sư?

Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng