Đề Xuất Không Còn Buộc Các Nền Tảng Thương Mại Điện Tử Phải Trả Thuế Thay Cho Người Bán

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Đề xuất không còn ép các nền tảng thương mại điện tử nộp thuế thay cho người bán (Ảnh minh họa)

Theo đó, đề xuất sửa quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 8 Thông tư 40/2021 như sau: “Tổ chức là chủ sở hữu của sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện khai thuế thay cho cá nhân và nộp nộp thuế thay cho cá nhân. trên cơ sở ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật về dân sự “.

Hiện nay, tại điểm đ khoản 1 Điều 8 Thông tư 40/2021 quy định:

Tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân theo lộ trình của cơ quan thuế. Trong thời gian chưa thể kê khai thuế thay cho cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu của sàn giao dịch thương mại điện tử phải cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của cá nhân. cá nhân thông qua sàn theo yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật như: họ và tên; số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc hộ chiếu; mã số thuế; địa chỉ; e-mail; số điện thoại; hàng hóa và dịch vụ được cung cấp; doanh thu kinh doanh; tài khoản ngân hàng của người bán; Thông tin thích hợp khác

Như vậy, sàn thương mại điện tử sẽ không phải kê khai, nộp thuế thay cho người bán nếu người bán không ủy quyền.

Tuy nhiên, trong dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 40/2021 vẫn giữ nguyên quy định về trách nhiệm của tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử như sau:

– Trường hợp tổ chức là chủ sở hữu của Sàn giao dịch thương mại điện tử không thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh qua sàn giao dịch theo quy định của pháp luật dân sự thì phải có trách nhiệm cung cấp thông tin. của các cá nhân giao dịch qua sàn theo quy định của pháp luật như: họ và tên người bán; số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc hộ chiếu; mã số thuế; địa chỉ; số điện thoại; doanh thu bán hàng qua sàn; tài khoản ngân hàng của người bán.

– Việc cung cấp thông tin được thực hiện định kỳ hàng quý, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau hoặc theo từng phát sinh theo yêu cầu của cơ quan hải quan bằng phương thức điện tử theo quy định về giao dịch điện tử. trong lĩnh vực thuế hoặc kết nối trực tiếp với cơ quan thuế nếu đủ điều kiện hạ tầng kỹ thuật.

Xem chi tiết tại Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 40/2021 / TT-BTC.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng