Đề Nghị Các Doanh Nghiệp Không Sử Dụng Tiền Mặt Trong Giao Dịch

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Cơ quan thuế khuyến nghị các doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành, với giá trị hàng hóa từ 20 triệu đồng trở lên, tổ chức phải thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Việc áp dụng quy định doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt với mọi giao dịch mua bán, không hạn chế tổng giá trị thanh toán sẽ hỗ trợ cơ quan thuế kiểm soát doanh thu, chi phí. của các tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường tính nghiêm minh trong công tác quản lý thuế.

Ngoài ra, Cục Thuế cũng kiến ​​nghị Chính phủ quy định bắt buộc các tổ chức hoạt động thương mại điện tử có thu nhập tại Việt Nam như Google, Facebook, YouTube, Agoda, Booking.com, Airbnb … phải thực hiện nghĩa vụ thuế. cơ quan thuế Việt Nam. Đồng thời, phải hợp tác cung cấp thông tin cho cơ quan thuế về thông tin của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh và có thu nhập liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình. điều này.

Đồng thời, Cục Thuế cũng kiến ​​nghị Chính phủ xem xét, nghiên cứu giao quyền điều tra cho cơ quan thuế. Theo thông lệ quốc tế, hầu như tất cả các loại thuế quan ở các nước đều có chức năng này. Trước mắt, có thể chỉ giao quyền điều tra cho cơ quan thuế cấp Tổng cục. Về lâu dài, sau khi lực lượng thuế được đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu của chức năng điều tra thì có thể mở rộng quyền điều tra cho cơ quan thuế cấp tỉnh.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng