Cơ Cấu Lại Nợ, Miễn, Giảm Lãi Cho Khách Hàng Bị Ảnh Hưởng Bởi Covid-19 Đến Hết Ngày 31 Tháng 12 Năm 2021

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thông tư 03/2021 cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021

(1) Phát sinh trước ngày 10 tháng 6 năm 2020 từ hoạt động cho vay và cho thuê tài chính.

(2) Có nghĩa vụ trả nợ gốc và / hoặc lãi trong thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 31/12/2021.

(Tại Thông tư 01/2020 / TT-NHNN quy định nghĩa vụ trả nợ gốc và / hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày tiếp theo sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành. Dịch bệnh do covid-19 gây ra).

(3) Dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ thuộc một trong các trường hợp sau đây:

3.1 Số dư nợ đến hạn trả hoặc quá hạn đến 10 (mười) ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng hoặc thoả thuận, trừ trường hợp quy định tại điểm 3.2, 3.3;

3.2 Số dư nợ phát sinh trước ngày 23 tháng 01 năm 2020 và quá hạn trong thời hạn từ ngày 23 tháng 01 năm 2020 đến ngày 29 tháng 03 năm 2020;

3.3 Số dư nợ phát sinh đến ngày 23/01/2020 và quá hạn thanh toán trước ngày 17/5/2021.

(4) Bị tổ chức tín dụng, khách hàng của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá không có khả năng trả nợ gốc, lãi tiền vay đúng hạn theo hợp đồng hoặc thỏa thuận do doanh thu, thu nhập bị giảm sút do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 .

(5) Khách hàng đề nghị được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá khả năng trả đủ nợ gốc, lãi của khách hàng theo kỳ hạn trả nợ. được tái cấu trúc.

(6) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản nợ vi phạm quy định của pháp luật.

(7) Thời gian gia hạn nợ (bao gồm cả gia hạn nợ) phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với khách hàng và không quá 12 tháng kể từ ngày tổ chức tín dụng. , chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

(8) Việc giãn thời hạn trả nợ cho khách hàng thực hiện đến hết ngày 31/12/2021.

Ngoài ra, việc miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng theo quy định tại Thông tư 01/2020 / TT-NHNN sẽ được thực hiện đến hết ngày 31/12/2021.

Thông tư 03/2021 / TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 17/5/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng