Chính Sách Gia Hạn, Miễn, Giảm Thuế Trong Trường Hợp Bất Khả Kháng

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế trong trường hợp bất khả kháng (Ảnh minh họa)

– Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định được miễn tiền chậm nộp trong trường hợp bất khả kháng (Khoản 1, 8 Điều 59 Luật Quản lý thuế).

– Việc gia hạn nộp thuế được xem xét theo đề nghị của người nộp thuế bị thiệt hại vật chất, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do nguyên nhân bất khả kháng (điểm a khoản 1 Điều 62 Luật). Quản lý thuế).

– Người nộp thuế bị phạt do vi phạm hành chính về quản lý thuế mà bị lỗ trong trường hợp bất khả kháng thì được miễn tiền phạt. Tổng số tiền phạt tối đa không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại (Khoản 1 Điều 140 Luật Quản lý thuế).

Tại Khoản 27 Điều 3 Luật Quản lý thuế quy định:

“27. Các trường hợp bất khả kháng bao gồm:

a) Người nộp thuế bị thiệt hại về vật chất do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ;

b) Các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ. ”

Tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 126/2020 / NĐ-CP quy định:

“thứ nhất. Người nộp thuế bị thiệt hại về vật chất do các trường hợp bất khả kháng khác quy định tại điểm b khoản 27 Điều 3 Luật quản lý thuế bao gồm chiến tranh, bạo loạn, đình công, ngừng sản xuất, kinh doanh hoặc rủi ro không giảm do nguyên nhân hoặc do trách nhiệm chủ quan của người nộp thuế mà người nộp thuế không đủ khả năng tài chính để nộp ngân sách nhà nước ”.

Quy định về miễn thuế, giảm thuế do sự kiện bất khả kháng trong một số lĩnh vực:

1. Miễn tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (khoản 1 và khoản 2 Điều 43 Nghị định 125/2020 / NĐ-CP)

– Người nộp thuế bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế mà hóa đơn bị thiệt hại về vật chất trong trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 Luật Quản lý thuế thì được miễn tiền phạt.

– Mức miễn phạt tối đa bằng số tiền phạt còn lại trong quyết định xử phạt và không vượt quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại, sau khi trừ giá trị được bảo hiểm và bồi thường (nếu có).

2. Giảm thuế thu nhập cá nhân (Điều 5 Luật thuế thu nhập cá nhân)

Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

3. Miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Khoản 9 Điều 9, Khoản 4 Điều 10 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp)

– Miễn thuế cho người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại về nhà đất trên 50% giá tính thuế.

– Giảm thuế cho người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại về nhà đất từ ​​20% đến 50% giá tính thuế.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng