Cẩm Nang Nghiệp Vụ Xử Phạt Hành Chính Trong Lĩnh Vực Hải Quan

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Theo đó, Sổ tay nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan gồm 7 phần:

– Phần I: Xác định hành vi vi phạm hành chính

– Phần II: Nghiên cứu, đề xuất xử phạt vi phạm hành chính

– Phần III: Soạn thảo quyết định xử phạt hành chính

– Phần IV: Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo thủ tục hành chính

– Phần V: Ban hành và theo dõi việc thi hành quyết định xử phạt

– Phần VI: Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại các vụ việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan

– Phần VII: Lưu trữ, quản lý hồ sơ xử phạt và giải quyết khiếu nại về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Ảnh chụp một phần Sổ tay hướng dẫn xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan

Quyết định 376 / QĐ-TCHQ có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng