Cách Xác Định Ưu Đãi Đầu Tư Khi Thay Đổi Địa Giới Hành Chính?

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Cách xác định địa bàn ưu đãi đầu tư khi thay đổi địa giới hành chính (Ảnh minh họa)

– Trường hợp đơn vị hành chính mới được thành lập theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính (chia, tách, nâng cấp đơn vị hành chính cũ đang thuộc địa bàn ưu tiên số 1), do việc sắp xếp, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khác nhau nhưng chưa được xác định là địa bàn ưu đãi đầu tư thì thực hiện như sau:

+ Đơn vị hành chính thành lập mới được xác định là địa bàn ưu đãi đầu tư trên cơ sở phần lớn số đơn vị hành chính cấp xã đang được hưởng;

+ Trường hợp số lượng đơn vị hành chính cấp xã ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn bằng nhau thì xác định đơn vị hành chính thành lập mới. được xác định là địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

+ Trường hợp số lượng đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và địa bàn không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư bằng nhau thì đơn vị hành chính thành lập mới được xác định là đơn vị hành chính. có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn;

+ Trường hợp số lượng đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và địa bàn không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư bằng nhau thì đơn vị hành chính thành lập mới được xác định là: đặc biệt khó khăn. điều kiện kinh tế xã hội

– Khi điều chỉnh địa giới hành chính, đơn vị cấp xã được điều chỉnh được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn cấp huyện nơi tiếp nhận đơn vị hành chính đó.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng