Cách tra cứu Căn cước công dân bằng chip được thực hiện như thế nào?

  • 10/01/2022

1. Phản ánh việc chậm nộp CCCD bằng chip qua thư điện tử

Mọi người mở email cá nhân, soạn email mới và gửi về địa chỉ dancuquocgia@mps.gov.vn

Chủ đề và nội dung email cần chi tiết, rõ ràng về việc chậm trả thẻ CCCD có chip.

Sau đó nhấn nút Gửi và chờ phản hồi từ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

2. Phản ánh chậm thanh toán / tiến độ kiểm tra chip CCCD qua Facebook

Để gửi đơn khiếu nại về việc chậm trả CCCD, người dân có thể truy cập vào trang fanpage của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư tại địa chỉ https://www.facebook.com/ttdldc

Nhấn “Tin nhắn” và nhập đầy đủ thông tin về việc chậm nộp thẻ CCCD chip.

Nó phải bao gồm các thông tin sau: Họ và tên; Ngày sinh; Số CMND / CCCD; Nơi cư trú; CCCD ngày tháng năm; Số điện thoại;…

Ngoài ra, người dân cũng có thể kiểm tra CCCD bằng chip đã được lập hay chưa bằng 02 cách:

3. Tra cứu hồ sơ cấp thẻ CCCD trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Người sử dụng truy cập địa chỉ website của Cổng dịch thuật công quốc gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html

Nhấp vào Thông tin dịch vụ >>> Tra cứu hồ sơ