Các Trường Hợp Phải Đổi, Cấp Lại Cmnd / Cccd

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Về vấn đề này, LUẬT HỒNG ĐỨC trả lời như sau:

Hiện Bộ Công an chỉ cấp CCCD có gắn chip nên tất cả những người đang sử dụng CMND, CCCD có mã vạch hoặc CCCD có gắn chip khi làm thủ tục cấp đổi, cấp lại đều được cấp CCCD có gắn chip; Cụ thể, các trường hợp phải đổi, cấp lại như sau:

** Đối với người đã được cấp CMND:

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 05/1999 / NĐ-CP:

– 05 trường hợp phải làm thủ tục đổi CMND, gồm:

+ Chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng;

+ Chứng minh nhân dân bị hỏng không sử dụng được;

+ Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;

+ Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ra ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

+ Thay đổi danh tính.

– 01 trường hợp phải làm thủ tục cấp lại: Mất CMND.

** Đối với những người đã được cấp CCCD mã vạch hoặc CCCD chip:

Điều 23 Luật Căn cước công dân 2014 quy định như sau:

– Các trường hợp cần đổi thẻ CCCD:

+ Khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi đến đủ 60 tuổi (lưu ý, trường hợp cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD trong thời hạn 02 năm trước tuổi quy định thì vẫn có giá trị đến tuổi. đổi thẻ). tiếp theo).

Ở đây, thời hạn sử dụng của thẻ CCCD được in trên mặt trước của thẻ theo nguyên tắc tuổi để đổi thẻ nên người dân không phải tự tính mà tính theo thời hạn sử dụng trên thẻ, trước sau. hết hạn, họ đi làm. đổi thẻ.

+ Thẻ bị hỏng không sử dụng được;

+ Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng;

+ Xác định lại giới tính, quê quán;

+ Có sai sót thông tin trên thẻ Căn cước công dân;

+ Khi công dân có yêu cầu.

– Các trường hợp cấp lại thẻ CCCD bao gồm:

+ Chứng minh nhân dân bị mất;

+ Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

“Trường hợp CCCD đã được cấp nhưng hết hạn sử dụng, tuy không có căn cứ pháp luật nào để xử phạt nếu không đổi thẻ nhưng người dân lưu ý đổi đúng hạn, nguyên nhân là do thẻ CCCD đã hết hạn sử dụng. trên thẻ CCCD Căn cứ quy định về độ tuổi được đổi thẻ, sau thời hạn sử dụng ghi trên thẻ thì mọi giao dịch mới liên quan đến thẻ CCCD đều không được thực hiện (ví dụ như không được đi máy bay, không được. mở thẻ ngân hàng … ”- Đây là chia sẻ của Luật sư Bùi Tường Vũ, Viện trưởng LUẬT HỒNG ĐỨC.

Xem thêm:

>> 05 trường hợp không đổi từ CMND sang CCCD có gắn chip sẽ bị phạt

>> Thủ tục đổi CMND / thẻ CCCD mẫu cũ sang CCCD có gắn chip

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng