Các Trường Hợp Được Miễn, Giảm Tiền Phạt Vi Phạm Giao Thông Từ Năm 2022

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Theo quy định hiện hành, việc miễn giảm áp dụng cho người bị phạt tiền từ 3 triệu đồng. Nhưng, khi Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021 thì mức phạt được miễn, giảm từ 2 triệu đồng trở lên.

Các trường hợp được miễn, giảm một phần tiền xử phạt vi phạm giao thông

– Việc giảm một phần tiền phạt đối với người vi phạm giao thông được hoãn chấp hành quyết định phạt tiền được quy định như sau:

+ Cá nhân tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo, tai nạn;

+ Tổ chức tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế đặc biệt hoặc đột xuất do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh được Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp xác nhận. khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp.

– Cá nhân được miễn phần tiền phạt còn lại ghi trong quyết định xử phạt do không có khả năng chấp hành quyết định nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Đã được giảm một phần tiền phạt theo quy định trên mà tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, bệnh tật, tai nạn chết người;

+ Đã nộp phạt lần thứ nhất hoặc lần thứ hai trong trường hợp nộp tiền phạt nhiều lần mà gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo, tai nạn.

Trường hợp khó khăn đột xuất về kinh tế do ốm đau, tai nạn hiểm nghèo phải có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên.

Các trường hợp được miễn tất cả các khoản phạt vi phạm giao thông

Cá nhân không thi hành quyết định được miễn toàn bộ số tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Đã được hoãn chấp hành quyết định xử phạt theo quy định tại Điều 76 của Luật xử lý vi phạm hành chính mà tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo. , Tai nạn.

– Bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng trở lên, gặp khó khăn về kinh tế đặc biệt hoặc đột xuất do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, bệnh tật, tai nạn chết người.

Trường hợp khó khăn đột xuất về kinh tế do ốm đau, tai nạn hiểm nghèo phải có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên.

Lưu ý: Để được miễn, giảm các trường hợp trên cần có xác nhận của UBND cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, công tác;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, người đã ra quyết định xử phạt xem xét, quyết định việc giảm, miễn và thông báo cho người ra quyết định giảm, miễn; nếu không đồng ý với việc miễn giảm phải nêu rõ lý do.

Cơ sở pháp lý:

Khoản 38 Điều 1 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng