Các nội dung hỗ trợ đầu tư trong luật đầu tư

  • 15/01/2020
Luật Đầu Tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua đã đưa ra các nội dung hỗ trợ đầu tư như sau

Luật Đầu Tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua đã đưa ra các nội dung hỗ trợ đầu tư như sau:

- Hình thức hỗ trợ đầu tư trong luật đầu tư

- Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng công cộng, hạ tầng xã hội và những dự án kết cấu hạ tầng khác

- Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nguồn nhân lực

- Hỗ trợ các hình thức tín dụng khác

 

- Hỗ trợ di dời địa điểm kinh doanh, mặt bằng ở những nơi không nằm trong nội thành, đô thị

- Chuyển giao công nghệ và những khoa học kỹ thuật cần thiết cho việc sản xuất và kinh doanh

- Hỗ trợ cung cấp thông tin và những việc liên quan đến phát triển thị trường

- Ngoài ra còn hỗ trợ trong việc nghiên cứu và phát triển

- Hỗ trợ phát triển các hệ thống hạ tầng và kết cấu của những khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và những khu kinh tế khác

- Hỗ trợ vốn và kế hoạch để thể phát triển hệ thống kết cấu ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu chế xuất

- Đặc biệt ở những khu vực khó khăn, nhà nước sẽ hỗ trợ để phát triển một cách đồng bộ hệ thống hạ tầng ở những khu vực cực kỳ khó khăn

- Hỗ trợ vốn đầu tư, ngân sách và những hình thức huy động vốn khác

- Hỗ trợ hệ thống an sinh như nhà ở , nhà ăn… cho công nhân và người lao động ở các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu chế xuất

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với công ty nước ngoài

- Được bố trí đất để phát triển các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng và nhà ở cho người lao động

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng