Các Ngân Hàng Chỉ Được Mua Trái Phiếu Doanh Nghiệp Khi Tỷ Lệ Nợ Xấu Dưới 3%.

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Các ngân hàng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi tỷ lệ nợ xấu dưới 3% (Ảnh minh họa)

Theo đó, một trong những nguyên tắc mua bán trái phiếu doanh nghiệp là tổ chức tín dụng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi tổ chức tín dụng đó có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo kỳ phân loại gần nhất. theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại tài sản, tỷ lệ trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng trước thời điểm mua trái phiếu doanh nghiệp.

(Hiện nay, Thông tư 22/2016 / TT-NHNN, Thông tư 15/2018 / TT-NHNN không quy định nội dung này)

Ngoài ra, tổ chức tín dụng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi:

– Trái phiếu doanh nghiệp đáp ứng quy định.

Cụ thể, trái phiếu doanh nghiệp được mua, bán khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Là trái phiếu doanh nghiệp được phát hành phù hợp với quy định của pháp luật.

– Phát hành bằng đồng Việt Nam.

– Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên bán, chưa đến hạn thanh toán hết gốc và lãi, bên bán cam kết trái phiếu doanh nghiệp không có tranh chấp, được phép giao dịch theo quy định của pháp luật, được không ở trong tình trạng xấu. kinh doanh có kỳ hạn, chiết khấu, tái chiết khấu (trừ trường hợp tổ chức tín dụng mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành lần đầu).

– Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu của doanh nghiệp hợp pháp, phù hợp với phương án phát hành trái phiếu và / hoặc phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành đã được phê duyệt. được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức phát hành cam kết mua lại trái phiếu trước hạn khi:

+ Tổ chức phát hành chuyển mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu trong thời gian tổ chức tín dụng nắm giữ trái phiếu; (Nội dung mới được thêm vào)

+ Tổ chức phát hành vi phạm pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

+ Doanh nghiệp phát hành vi phạm kế hoạch.

– Phương án khả thi và tổ chức phát hành trái phiếu có năng lực tài chính đảm bảo thanh toán đủ gốc và lãi trái phiếu đúng hạn.

– Doanh nghiệp phát hành không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng trong vòng 12 tháng gần nhất trước thời điểm tổ chức tín dụng mua trái phiếu doanh nghiệp. (Nội dung mới được thêm vào)

Thông tư 16/2021 / TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/01/2022 và thay thế Thông tư 22/2016 / TT-NHNN và Thông tư 15/2018 / TT-NHNN.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng