Các Đơn Vị Kế Toán Có Thể Tự Thiết Kế Mẫu Chứng Từ Kế Toán

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Đơn vị kế toán được tự thiết kế mẫu chứng từ kế toán (Hình ảnh minh họa)

– Đơn vị kế toán trong hoạt động kinh doanh được chủ động xây dựng, thiết kế mẫu chứng từ kế toán nhưng phải đảm bảo đầy đủ các nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán theo quy định, phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị. hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Chứng từ kế toán viết bằng tiếng nước ngoài khi sử dụng để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính tại Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt với các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Đơn vị kế toán phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của nội dung chứng từ kế toán được dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt.

+ Bản dịch chứng từ kế toán ra tiếng Việt phải kèm theo bản gốc bằng tiếng nước ngoài.

– Chứng từ kế toán phải rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác, dễ kiểm tra, kiểm soát và đầy đủ các nội dung chủ yếu sau:

(1) Tên và số của chứng từ kế toán;

(2) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;

(3) Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân lập chứng từ kế toán;

(4) Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nhận chứng từ kế toán;

(5) Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

(6) Số lượng, đơn giá, số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính được ghi bằng số; tổng số chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền, ghi bằng số và bằng chữ;

(7) Chữ ký, họ và tên của người lập, người soát xét và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.

Ngoài 07 nội dung chính của chứng từ kế toán nêu trên, tuỳ từng loại chứng từ, chứng từ kế toán có thể có các nội dung khác.

Cơ sở pháp lý;

– Điều 16 Luật Kế toán 2015.

– Khoản 1, 2, 5 Điều 5 Nghị định 174/2016 / NĐ-CP.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng