Bỏ Sổ Hộ Khẩu Giấy: Đăng Ký Bhyt Hộ Gia Đình Như Thế Nào?

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Luật BHYT sửa đổi 2014 quy định khái niệm hộ gia đình tham gia BHYT bao gồm tất cả những người có tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Tuy nhiên, quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật Cư trú sửa đổi, Khoản 7 Điều 2 Luật BHYT được áp dụng như sau: Hộ gia đình tham gia BHYT là người đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú. cư trú ở cùng một nơi. hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú.

Mặc dù quan niệm về hộ gia đình tham gia BHYT đã thay đổi nhưng đối tượng tham gia vẫn vậy.

Hiện tại vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục khi mua BHYT hộ gia đình đối với những hộ bị thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc những hộ đăng ký thường trú, tạm trú sau ngày 1/7 (tức là không có sổ mới. được cấp).

Nhưng theo Nghị định 37/2021 / NĐ-CP, người dân có quyền khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để nộp cho cơ quan Nhà nước khi có yêu cầu. Trong thông tin, cơ sở dữ liệu đã bao gồm họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số CMND của chủ hộ và các thành viên trong hộ, hộ khẩu thường trú, tạm trú …

Như vậy, khi bỏ sổ hộ khẩu giấy, người dân hoặc các cơ quan liên quan khai thác được thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có thể sử dụng phương thức này để phục vụ công tác đăng ký BHYT hộ gia đình thông qua việc sử dụng phương thức này. thông qua các hình thức khai thác: bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin hoặc qua dịch vụ nhắn tin, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an …

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng