Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Lào

  • 10/01/2022

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Lào (Ảnh minh họa)

Theo đó, Danh mục hàng hóa có xuất xứ từ CHDCND Lào theo Hiệp định Thương mại Việt Nam – Lào bao gồm:

– Danh mục hàng hóa được giảm 50% thuế suất ATIGA của Việt Nam theo Hiệp định Thương mại Việt Nam – Lào. (Phụ lục I)

– Danh mục hàng hóa không được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định Thương mại Việt Nam – Lào. (Phụ lục II)

– Danh mục hàng hóa được hưởng chế độ hạn ngạch thuế quan hàng năm theo Hiệp định Thương mại Việt Nam – Lào. (Phụ lục III)

Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%

Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ CHDCND Lào, trừ hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%. nếu các điều kiện sau được đáp ứng:

– Nhập khẩu từ CHDCND Lào vào Việt Nam;

– Đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành về Quy tắc xuất xứ đối với hàng hóa được hưởng thuế quan ưu đãi Việt – Lào và phải có Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu S (C / O form S) do cơ quan có thẩm quyền của CHDCND Lào cấp theo quy định. .

Nghị định 90/2021 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/10/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng