english
english

BẮT ĐẦU TỪ 1/1/2015 TOÀN DÂN THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

  • 15/01/2020
LHD - Quy định mới từ luật bảo hiểm y tế, bắt đầu từ ngày 1/1/2015 thì toàn bộ người dân phải bắt buộc tham gia mua bảo hiểm y tế!

LHD - Quy định mới từ luật bảo hiểm y tế, bắt đầu từ ngày 1/1/2015 thì toàn bộ người dân phải bắt buộc tham gia mua bảo hiểm y tế!

 

1/1/2015 thì toàn bộ người dân phải bắt buộc tham gia mua bảo hiểm y tế!

 

LHD - Quy định mới từ luật bảo hiểm y tế, bắt đầu từ ngày 1/1/2015 thì toàn bộ người dân phải bắt buộc tham gia mua bảo hiểm y tế!

 

> Công bố mỹ phẩm

> Tư vấn thành lập công ty

> Đăng ký thương hiệu độc quyền

 

Vào 13/6 kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, thông qua dự thảo luật bảo hiểm y tế ( BHYT ) tại đại biểu quốc hội thống nhất quyết định sửa đổi.

Thông qua dự thảo thì có rất nhiều nội dung được đề cập nhằm ước muốn tốt đến cuộc sống người dân, 1 số nội dung mang tính đột phá mạnh nhằm mục đích khắc phục hạn chế, bất cặp của bộ luật hiện hành, tạo ra được cơ chế pháp lý ổn định thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân thực hiện!

1. Việc kêu gọi toàn dân tham gia BHYT là việc hết sức khó khăn trong việc ra quyết đinh nhưng lần này mang tính quyết tâm của chính trị theo hiến pháp 2013 và nghị quyết số 21 của bộ chính trị nhằm phục vụ sức khỏe của dân " Dân giàu, Dân khỏe nước nhà mới bền vững phát triển " đồng thời thể hiện trách nhiệm của nhà nước đối với cộng đồng.

2. Luật BHYT còn khuyến khích dân Việt tham gia theo hộ gia đình - Bảo vệ sức khỏe gia đình.

Bảo hiểm ý tế năm 2015

Phân thành nhiều trường hơp như sau trong hộ gia đình:

Nếu đã tham gia BHYT hợp đồng lao đông, Chế độ nhà nước theo người có công, HSSV...) thì không ép buộc nhưng nếu:

Người đầu tiên của hộ gia đình chịu 6% / tổng mức lương cơ sở. Người thứ 2,3,4 chịu 70%, 60%, 50% tỉ lệ đống của người đầu tiên. Và nếu có người thứ 5 sẽ chịu 40% chịu mức 40% / người thứ 1.

Trong hộ gia đình sẽ có 1 đại diện chịu trách nhiệm cho tổng số phí còn lại, theo quy định chung của luật BHYT theo định kỳ quý hay năm.

3. Đối tương bắt buộc tham gia bắt buộc hiện nay: Lực lượng quận đội, Công An

Theo dự thảo luật trình bổ sung thì bổ sung thêm 1 số đối tượng tham gia BHYT nhằm bình đẳng hóa giữa các đối tượng trong xã hội!

Trường hợp miễn phí đối với 1 số hộ gia đình thuộc diện mà theo đánh giá nhà nước là kinh tế - xã hội chưa phát triển mạnh còn khó khăn. Sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua BHYT trước! .

4. Dự thảo luật bổ sung: Trẻ em dưới 6 tuổi được quỹ BHYT chi trả 100% điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ. Nếu trẻ đến 72 tháng tuổi được đúng tuổi đi học mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm có giá trị đến hết tháng 9 của năm hiện hành. Đồng thời tại các ủy ban xã, huyện phải có trách nhiệm, lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT và danh sách cấp giấy khai sinh.

Kết luận: Luật BHYT được sửa đổi năm 2014 có hiệu lực chính thức vào 1/1/2015.

 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng