Bản Vẽ Thiết Kế Nhà Vệ Sinh Trong Trường Học

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Theo đó, bộ thiết kế mô hình nhà vệ sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gồm hai phần: phần thuyết minh và phần hình vẽ, áp dụng cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông thuộc hệ thống. giáo dục quốc dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong đó, phần vẽ bao gồm:

– Phần I: Nghiên cứu cơ bản (Không gian sử dụng thiết bị trong nhà vệ sinh);

Ví dụ về nhà vệ sinh ở trường tiểu học – TH01: Sơ đồ mặt bằng

Quyết định 878 / QĐ-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định 1486 / QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2008, Quyết định 4792 / QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2011.

 

 

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng