08 Lỗi Vi Phạm Giao Thông Phổ Biến Bị Phạt Nguội

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Dưới đây là một số lỗi vi phạm giao thông phổ biến dẫn đến bị phạt nguội và phạt nguội theo quy định tại Nghị định 100/2019 / NĐ-CP:

STT

SỰ VI PHẠM

TIỀN

Chế tài bổ sung (nếu có)

Xe máy

Xe ô tô

 

đầu tiên

Chuyển làn đường mà không có cảnh báo (Không có tín hiệu báo rẽ)

100.000 đ đến 200.000 đ

(Điểm i Khoản 1 Điều 6)

400.000 đ đến 600.000 đ

(Điểm a Khoản 2 Điều 5)

3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu vi phạm trên đường cao tốc

(Điểm g Khoản 5 Điều 5)

Ô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng nếu vi phạm trên đường cao tốc

(Điểm b Khoản 11 Điều 5)

2

Chỗ rẽ không có xi nhan

400.000 đ đến 600.000 đ

(Điểm a Khoản 3 Điều 6)

800.000 đ đến 1.000.000 đ

(Điểm c Khoản 3 Điều 5)

 

3

Chạy đèn đỏ và vàng

(Lưu ý: Nếu đèn vàng nhấp nháy, bạn có thể đi nhưng phải giảm tốc độ)

600.000 VND đến 1.000.000 VND

(Điểm e Khoản 4 Điều 6)

3.000.000 VND đến 5.000.000 VND

(Điểm a Khoản 5 Điều 5)

Xe mô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng

(Điểm b Khoản 10 Điều 6)

– Xe ô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng; từ 02 tháng đến 04 tháng nếu gây tai nạn giao thông.

(Điểm b và c Khoản 11 Điều 5)

4

Đi sai phần đường hoặc làn đường (Sai ​​làn)

400.000 đ đến 600.000 đ

(Điểm g Khoản 3 Điều 6)

3.000.000 VND đến 5.000.000 VND

(Điểm đ Khoản 5 Điều 5)

– Xe ô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

(Điểm b Khoản 11 Điều 5)

Xe mô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng

(Điểm c Khoản 10 Điều 6)

4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu gây tai nạn giao thông.

(Điểm b Khoản 7 Điều 6)

10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng nếu gây tai nạn giao thông.

(Điểm a Khoản 7 Điều 5)

– Xe ô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

(Điểm c Khoản 11 Điều 5)

5

Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển báo “Cấm đi ngược chiều”

1.000.000 VND đến 2.000.000 VND

(Khoản 5, Điều 6)

3.000.000 VND đến 5.000.000 VND

(Điểm c Khoản 5 Điều 5)

Xe mô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

(Điểm b Khoản 10 Điều 6)

– Xe ô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

(Điểm c Khoản 11 Điều 5)

 

4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu gây tai nạn giao thông.

(Điểm b Khoản 7 Điều 6)

10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng nếu gây tai nạn giao thông.

(Điểm a Khoản 7 Điều 5)

Xe mô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

(Điểm c Khoản 10 Điều 6)

– Xe ô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

(Điểm c Khoản 11 Điều 5)

 

16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng nếu đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc

(Điểm a Khoản 8 Điều 5)

Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 05 tháng đến 07 tháng

(Điểm đ Khoản 11 Điều 5)

6

Không đội mũ bảo hiểm hoặc đội nhưng thắt nút không đúng cách.

200.000 VNĐ đến 300.000 VNĐ

(Điểm i Khoản 2 Điều 6)

   

7

Đi vào đường có biển báo cấm điều khiển xe.

400.000 đ đến 600.000 đ

(Điểm i Khoản 3 Điều 6)

1.000.000 VND đến 2.000.000 VND

(Điểm b Khoản 4 Điều 5)

Xe mô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

(Điểm b Khoản 10 Điều 6)

– Xe ô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

(Điểm b Khoản 11 Điều 5)

số 8

Lái xe quá tốc độ

Không bị phạt khi chạy quá tốc độ dưới 05 km / h

(Điểm c Khoản 2 Điều 6)

Không bị phạt khi chạy quá tốc độ dưới 05 km / h

(Điểm a Khoản 3 Điều 5)

 

200.000 đồng đến 300.000 đồng nếu chạy quá tốc độ cho phép từ 05 km / h đến dưới 10 km / h.

(Điểm c Khoản 2 Điều 6)

800.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu chạy quá tốc độ cho phép từ 05 km / h đến dưới 10 km / h.

(Điểm a Khoản 3 Điều 5)

 

600.000 VNĐ đến 1.000.000 VNĐ nếu bạn chạy quá tốc độ cho phép từ 10 km / h đến 20 km / h

(Điểm a Khoản 4 Điều 6)

3.000.000 VNĐ đến 5.000.000 VNĐ nếu bạn chạy quá tốc độ cho phép từ 10 km / h đến 20 km / h

(Điểm i Khoản 5 Điều 5)

– Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng

(Điểm b Khoản 11 Điều 5)

4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu chạy quá tốc độ quy định trên 20 km / h.

(Điểm a Khoản 7 Điều 6)

6.000.000 VNĐ đến 8.000.000 VNĐ nếu bạn chạy quá tốc độ cho phép từ 20 km / h đến 35 km / h

(Điểm a Khoản 6 Điều 5)

Xe mô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng

(Điểm c Khoản 10 Điều 6)

– Xe ô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

(Điểm c Khoản 11 Điều 5)

 

10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng nếu chạy quá tốc độ trên 35 km / h.

(Điểm c Khoản 7 Điều 5)

– Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng

(Điểm c Khoản 11 Điều 5)

Cách kiểm tra xem xe của bạn có bị phạt nguội hay không tại đây.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng