07 Trường Hợp Cá Nhân Bị Thu Hồi Chứng Chỉ Hành Nghề Hoạt Động Xây Dựng Trong Năm 2021

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

07 trường hợp cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Ảnh minh họa)

(1) Cá nhân không còn đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

(2) Giả mạo giấy tờ, kê khai sai sự thật trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

(3) Cho thuê, cho mượn, thuê, mượn, cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề;

(4) Sửa chữa, tẩy xóa, làm sai lệch nội dung của chứng chỉ hành nghề;

(5) Chứng chỉ hành nghề bị khai sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề;

(6) Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền;

(7) Chứng chỉ hành nghề được cấp khi không đủ điều kiện năng lực theo quy định.

Trong đó:

– Cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề thuộc các trường hợp quy định tại mục (2), (3) và (4) nêu trên được đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề sau 12 tháng, kể từ ngày cấp. quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề.

– Trường hợp cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề ghi sai do lỗi của người cấp chứng chỉ hành nghề thì cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề cấp lại chứng chỉ hành nghề trong thời hạn. trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được chứng chỉ hành nghề bị thu hồi.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng