04 Vấn Đề Về Bảo Hiểm Xã Hội Và Tiền Lương Khi Nhân Viên Làm Việc Tại Nhà Trong Mùa Covid-19

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

1. Doanh nghiệp có được giảm lương khi nhân viên làm việc tại nhà trong đợt dịch Covid-19 không?

Theo quy định tại Điều 95 Bộ luật Lao động 2019 về trả lương cho người lao động:

“Điều 95. Trả lương

1. Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động theo mức lương thoả thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc. ”

Như vậy, việc trả lương cho người lao động dựa trên mức lương thỏa thuận, theo năng suất và chất lượng thực hiện công việc chứ không phải theo địa điểm làm việc. Do đó, nếu năng suất, chất lượng công việc của người lao động bằng hoặc tốt hơn năng suất, chất lượng khi làm việc tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp không được giảm lương mà phải trả đủ lương cho người lao động theo thỏa thuận.

2. Người lao động làm thêm tại nhà có được nhận tiền làm thêm giờ không?

Với tình hình hiện tại, nhiều nhân viên vẫn đang làm việc chăm chỉ dù đã hết giờ làm việc trong khi làm việc tại nhà. Tuy nhiên, người lao động cần hiểu rõ quy định về thời gian làm thêm giờ để bảo vệ quyền lợi của mình. ,

Tăng ca là gì?

Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.

Ngoài ra, thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần.

Như vậy, nếu người lao động làm việc ngoài thời gian quy định trong nội quy lao động của doanh nghiệp thì sẽ được tính là tiền lương làm thêm giờ.

Tiền làm thêm giờ được tính như thế nào?

Theo hướng dẫn tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019:

Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực tế trả theo công việc đang làm như sau:

a) Ngày thường tối thiểu bằng 150%;

b) Vào những ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ hưởng lương tối thiểu bằng 300%, không kể tiền lương ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm, ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc trả lương theo ngày làm việc. làm việc vào ngày làm việc bình thường hoặc ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, Tết.

04 vấn đề về BHXH và tiền lương khi NLĐ làm việc tại nhà trong mùa Covid-19 (ảnh minh họa)

3. Làm việc tại nhà có được đóng BHXH không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 26 Điều 1 Thông tư 06/2021 / TT-BLĐTBXH thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Do đó, nếu người lao động vẫn làm việc trực tuyến và vẫn hưởng lương thì vẫn thuộc đối tượng tham gia BHXH theo quy định của pháp luật.

4. Trường hợp làm việc tại nhà mà phải nghỉ trong thời gian làm việc thì có phải đóng BHXH không?

Nhiều doanh nghiệp đang thực hiện chính sách cắt giảm thời gian làm việc của nhân viên. Ví dụ: Người lao động đi làm với lịch nghỉ 1 tuần, 3 ngày, 4 ngày thì có phải đóng BHXH không?

Theo quy định tại khoản 4 Quyết định 595 / QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 thì:

“Người lao động không làm việc và không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì tháng đó không đóng BHXH. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

Như vậy sẽ xảy ra các trường hợp sau:

– Trường hợp 1: Người lao động khi nghỉ việc mà nghỉ từ 13 ngày trở xuống trong tháng thì vẫn phải đóng BHXH của tháng đó.

– Trường hợp 2: Đang làm việc mà nghỉ việc mà số ngày nghỉ từ 14 ngày trở lên trong tháng mà vẫn hưởng tiền lương thì người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

– Trường hợp 3: Đang làm việc mà nghỉ việc có số ngày nghỉ từ 14 ngày trở lên trong tháng mà không được người sử dụng lao động trả lương thì người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng