04 Quy Tắc Xưng Hô Của Kiểm Sát Viên Tại Phiên Tòa

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Kiểm sát viên tại phiên tòa (Ảnh minh họa)

(1) Khi tự xưng hô:

– Kiểm sát viên dùng từ “tôi” trong trường hợp có một Kiểm sát viên;

– Trường hợp có nhiều Kiểm sát viên cùng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên toà, phiên họp thì dùng từ “chúng tôi”; hoặc sử dụng các từ “Viện kiểm sát”, “Kiểm sát viên” đảm bảo phù hợp với hoàn cảnh, tình huống.

(2) Cách xưng hô với người tiến hành tố tụng:

– Trường hợp vụ, việc do Hội đồng giải quyết thì Kiểm sát viên sử dụng cụm từ “thưa Hội đồng” hoặc sử dụng từ “Hội đồng” cùng với từ chỉ nhiệm vụ của Hội đồng, chẳng hạn như Hội đồng xét xử. , Hội đồng giải quyết việc dân sự, … trước khi trình bày, phát biểu, đề xuất, kiến ​​nghị.

– Trường hợp vụ án, vụ án do một Thẩm phán giải quyết thì Kiểm sát viên sử dụng cụm từ “thưa chủ tọa phiên tòa” hoặc “đề nghị Thẩm phán chủ tọa phiên tòa” trước khi trình bày, phát biểu. , đề xuất, đề xuất.

– Đối với Thư ký phiên toà, phiên họp, Kiểm sát viên dùng cụm từ “đề nghị với Thư ký phiên toà”, sau đó nêu vấn đề cần kiến ​​nghị.

– Đối với Thẩm tra viên, Kiểm sát viên sử dụng cụm từ “Thẩm tra viên được đề nghị” kèm theo họ và tên của Thẩm tra viên đó, sau đó nêu vấn đề cần kiến ​​nghị.

(3) Cách xưng hô với những người tham gia tố tụng:

– Đối với cá nhân bị cáo, Kiểm sát viên dùng từ “Bị cáo” hoặc “Bị cáo” cùng với họ hoặc tên của bị cáo. Ví dụ: Bị cáo nói… ..; hoặc bị cáo Nguyễn Văn A cho biết ……. Trường hợp bị đơn là pháp nhân thương mại thì Kiểm sát viên dùng từ “Bị đơn” hoặc “Bị đơn” kèm theo họ, tên của pháp nhân đó.

– Đối với người bị kết án, Kiểm sát viên phải dùng từ “tù nhân” cùng với họ, tên của người đó.

– Đối với người bị hại, Kiểm sát viên dùng từ “người bị hại” hoặc “người bị hại” kèm theo họ, tên của người đó.

– Đối với luật sư, Kiểm sát viên dùng từ “Luật sư” hoặc “Luật sư” kèm theo họ và tên của luật sư đó.

– Đối với những người tham gia tố tụng khác là cá nhân thì Kiểm sát viên dùng từ “anh, chị, em, ông, bà” cùng với họ hoặc tên của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì Kiểm sát viên sử dụng tên đầy đủ của cơ quan, tổ chức đó.

(4) Đối với những người tham dự phiên tòa, phiên họp:

Kiểm sát viên sử dụng thành ngữ “Kính thưa các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn tham dự phiên tòa”.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN