04 Đối Tượng Tuân Theo Nguyên Tắc Kiểm Nghiệm Và Kiểm Nghiệm Thuốc

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

04 đối tượng tuân theo nguyên tắc kiểm nghiệm và kiểm nghiệm thuốc (Ảnh minh họa)

04 đối tượng phải xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, các đối tượng sau đây phải xét nghiệm chất ma túy:

(1) Người đó bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy;

(2) Người mà cơ quan, người có thẩm quyền cho rằng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy;

(3) Người sử dụng trái phép chất ma túy thuộc diện quản lý;

(4) Người đang trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, giáo dục tại xã, phường, thị trấn do sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma tuý; đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy.

Nguyên tắc thử thuốc trong cơ thể

Căn cứ Điều 46 Nghị định 105/2021 / NĐ-CP, việc kiểm nghiệm thuốc trong cơ thể phải đảm bảo các quy định sau:

– Người đó phải thuộc một trong các đối tượng thử ma tuý trong cơ thể nêu trên;

– Cơ quan, người có thẩm quyền thử thuốc trong cơ thể người đó mời người đó đến địa điểm thử nghiệm để tiến hành thử nghiệm.

(Trường hợp người đó không hợp tác thực hiện việc kiểm tra chất ma túy trong cơ thể thì cơ quan công an triệu tập người đó đến địa điểm kiểm nghiệm để lấy mẫu kiểm tra chất ma túy trong cơ thể. Việc kiểm tra chất ma túy trong cơ thể người đó phải có mặt khi Cơ quan Công an yêu cầu.)

– Hình thức lấy mẫu xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể là lấy máu, nước tiểu, ống thông tiểu hoặc lấy các mẫu bệnh phẩm khác trên cơ thể.

– Phòng chờ xét nghiệm, nơi lấy mẫu phải được phân chia khu vực riêng cho nam và nữ. Trường hợp không có phòng chờ riêng thì bố trí nam, nữ riêng và nơi lấy mẫu phải có phòng nam, nữ riêng.

(Việc lấy mẫu nước tiểu phải có sự giám sát của nhân viên cùng giới).

– Đối với người dưới 18 tuổi phải được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp để lấy mẫu xét nghiệm, trừ trường hợp lấy mẫu nước tiểu.

Thử nghiệm ma tuý trong cơ thể để tìm những người sử dụng bất hợp pháp các loại ma tuý được kiểm soát

Đối với những người sử dụng ma túy bất hợp pháp, xét nghiệm ma túy trong cơ thể được thực hiện khi:

– Công an cấp xã nơi quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy tiến hành hoặc yêu cầu cơ quan, người có chuyên môn tiến hành xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể người sử dụng trái phép chất ma túy trong một thời hạn. thời hạn quản lý.

– Thử ma tuý trong cơ thể không thường xuyên đối với người đang trong thời hạn quản lý khi cơ quan Công an cấp xã có một trong các căn cứ sau đây:

+ Thông tin, tố cáo của cá nhân, cơ quan, tổ chức đã được cơ quan có thẩm quyền xác minh, làm rõ;

+ Thông tin, tài liệu trong các trường hợp vi phạm pháp luật;

+ Người có biểu hiện mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi nghi sử dụng chất ma túy;

+ Có dấu vết của chất ma tuý trên người, phương tiện, nơi ở hoặc dụng cụ, phương tiện sử dụng trái phép chất ma tuý;

+ Người điều khiển phương tiện có biểu hiện sử dụng chất kích thích là ma túy;

+ Người có mặt tại địa điểm có hành vi tổ chức, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma tuý mà không có lý do chính đáng.

+ Người tự khai về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy;

+ Người bị bắt quả tang sử dụng trái phép chất ma tuý;

+ Các căn cứ khác theo quy định của pháp luật.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng