03 Điều Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Phải Làm Khi Tiếp Dân Từ Ngày 1/5/2021

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

(1) Trang phục, phong cách làm việc

– Khi làm việc tại công sở và trong khi thi hành công vụ, viên chức phải ăn mặc chỉnh tề, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu; sử dụng trang phục ngành, đeo thẻ, biển tên, cầu vai, đeo hàm đúng quy định; có phong thái nghiêm túc, lịch sự.

– Thực hiện đúng quy định về thời gian làm việc; không làm việc riêng hoặc rời bỏ cơ quan, đơn vị, chức vụ mà không có lý do chính đáng.

(2) Giao tiếp qua điện thoại, email và trên mạng xã hội

Khi giao tiếp qua điện thoại và các phương thức giao tiếp trực tuyến khác, cán bộ, công chức, viên chức phải kê khai họ tên, chức danh, chức vụ, cơ quan, đơn vị nơi công tác; Giao tiếp ngắn gọn, cụ thể với âm lượng vừa đủ nghe, thái độ nhẹ nhàng.

(3) Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân

Cán bộ, công chức tiếp công dân phải thực hiện những việc sau:

– Việc tiếp công dân phải đảm bảo công khai, khách quan, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật;

– Tôn trọng, lắng nghe, tận tình giải thích cụ thể những thắc mắc liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị, phản ánh; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để công dân khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật;

– Có thái độ đúng mực, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị, phản ánh trình bày. ;

– Giải thích, hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị, phản ánh về việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật, các kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền. ; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị, khiếu nại đến đúng cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết;

– Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân dừng hành vi vi phạm; trường hợp cần thiết thì lập biên bản vi phạm và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Cán bộ, công chức tiếp công dân không được làm những việc sau đây:

– Gây phiền hà, sách nhiễu, cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị, phản ánh;

– Thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân; làm mất, làm sai lệch thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị, phản ánh cung cấp;

– Phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân.

Thông tư 01/2021 / TT-TTCP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2021 và thay thế Quyết định 1860 / QĐ-TTCP.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng