Thay Đổi Trưởng Văn Phòng Đại Diện Công Ty Nước Ngoài

  • 06/02/2020

TƯ VẤN THAY ĐỔI TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

HỒ CHÍ MINH 02822612929 

HÀ NỘI 02422612929

ĐÀ NẴNG 02366532929

THAY ĐỔI TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

Khi có nhu cầu Thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện, Chi nhánh cần nghiên cứu văn bản dưới đây và liên hệ LHD Firm để hỗ trợ dịch vụ

Căn cứ Điều 15 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định các trường hợp điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh, trong đó có:

Thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện, Chi nhánh.

Theo đó, tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định này quy định: "Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi quy định tại Điều 15 Nghị định này, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh."

Căn cứ Điều 16 Nghị định này quy định hồ sơ điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện như sau:

Hồ sơ thay đổi người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh

- Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

- Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện; bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện; giấy tờ chứng minh người đứng đầu cũ của Văn phòng đại diện đã thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm thay đổi.

Căn cứ Khoản 3, Khoản 4 Điều 17 của Nghị định này quy định thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện như sau:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

- Trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều này, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép điều chỉnh hoặc không điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh. Trường hợp không điều chỉnh phải có văn bản nêu rõ lý do.

LIÊN HỆ SỬ DỤNG DỊCH VỤ 

HỒ CHÍ MINH 02822612929 

HÀ NỘI 02422612929

ĐÀ NẴNG 02366532929

 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng