english
english

Những nghĩa vụ trong nhượng quyền thương mại

  • 15/01/2020
Trong nhượng quyền thương mại, những thương nhân có những nghĩa vụ cụ thể được quy định trong điều 289 luật Thương mại 2005.

 Trong nhượng quyền thương mại, những thương nhân có những nghĩa vụ cụ thể được quy định trong điều 289 luật Thương mại 2005.

Những nghĩa vụ này được nêu một cách rõ ràng và chi tiết, các bạn có thể tham khảo và thực hiện, tuy nhiên vẫn có một số trường hợp có các thỏa thuận khác thì đối với các trường hợp này, thương nhân có các nghĩa vụ được nêu rõ dưới đây:

 

 

- Thương nhân phải dựa theo hợp đồng nhượng quyền để trả tiền và thanh toán tiền nhượng quyền thương mại và các khoản khác.

 

  - Phải đầu tư đủ cơ sở vật chất, nguồn tài chính và nhân lực để có thể thuận lợi hơn trong quá trình tiếp nhận các quyền và bí quyết kinh doanh mà bên nhượng quyền chuyển giao,  

 

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Luật doanh nghiệp mới và những điểm nổi bậc

 

 

  Những nghĩa vụ trong nhượng quyền thương mại

 

   - Vì thương nhân nhận quyền thương mại nên phải chấp nhận sự kiểm soát, giám sát và hướng dẫn của bên nhượng quyền; tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ của thương nhân nhượng quyền, điều này là hoàn toàn bắt buộc để có danh nghiệp chuyển giao vẫn giử được thương hiệu, chất lượng và dấu hiệu nhận biết của doanh nghiệp.

 

 

 

 - Phải tuyệt đối giữ những bí mật và bí kíp kinh doanh, điều này được thực hiện kể cả khi hợp đồng đã chấm dứt.

 

 

 

 

- Khi kết thúc hợp đồng nhượng quyền thì phải chấm dứt sử dụng dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh và các quyền sở hữu trí tuệ khác (nếu có)

- Không được nhường quyền lại cho bên thứ ba nếu như chưa có sự chấp thuận của bên nhượng quyền.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng