Luật Doanh nghiệp mới và những điểm nổi bật

  • 15/01/2020
Kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập và những chuyển biến kinh tế phức tạp mới xảy ra, kéo theo đó là Luật Doanh nghiệp không còn phù hợp nữa.

          Kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập và những chuyển biến kinh tế phức tạp mới xảy ra, kéo theo đó là Luật Doanh nghiệp không còn phù hợp nữa.

 

          Nhà nước đã nhận thấy được và đã kịp thời chỉnh sửa, bổ sung những điều khoản và quy định mới nhằm phù hợp hơn với thực tế đang diễn ra đối với các doanh nghiệp vá gỡ bỏ những bất cập có thể xảy ra của Luật Doanh nghiệp cũ, phù hợp hơn với quy định và xu hướng chung của thế giới.

 

 

          Ngoài ra, trong sự sửa đổi này còn giúp các doanh nghiệp có môi trường thuận lợi hơn để đầu tư và kinh doanh một cách linh hoạt và thuận tiện.

       Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến tư vấn từ công ty Luật Hông Đức để thực hiện đúng, chuẩn xác, nhanh chóng,với giá dịch vụ làm hài lòng quý doanh nghiệp.

        Và Bộ Luật Doanh nghiệp sữa đổi này có hiêu lực kể từ ngày 1/7/2015 vừa qua.

 

1. Về việc đăng ký kinh doanh

-     Thời gian mà doanh nghiệp được chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được quy định trong Luật Doanh nghiệp năm 2005 là thời gian mà các cơ quan có thẩm quyền xem xét tính hợp lệ của những hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến việc đăng ký kinh doanh là 5 ngày, tuy nhiên theo Luật Doanh nghiệp mới được sửa đổi năm 2014 thì đã được rút ngắn xuống còn 3 ngày để xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

 

-     Và Luật Doanh nghiệp 2014 đã có những thay đổi về nội dung giấy chứng nhận doanh nghiệp xuống còn 4 nội dung chính trong khi trước đó là gồm 10 nội dung.

 

Những nội dung được lược bỏ bao gồm: Nội dung về ngành nghề kinh doanh, xác định vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề, từ đó, giúp cho các doanh nghiệp có thể đa dạng hóa kinh doanh và tự do kinh doanh tất cả những ngành nghề mà không thuộc những nghành mà bị pháp luật Việt Nam nghiêm cấm theo Hiến pháp 2013.

 

2. Vấn đề con dấu doanh nghiệp.

 

-     Vấn đề con dấu của doanh nghiệp cũng đã được đơn giản hóa và giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc đăng ký con dấu với cơ quan công an.  

 

-     Hiện nay, với luật Doanh nghiệp sửa đổi này, doanh nghiệp chỉ cần đem mẫu dấu đến thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh , sau đó mẫu dấu này sẽ được đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

-     Chính sách này sẽ góp phần giải quyết, tháo gỡ những thủ tục rườm rà so với trước đây và cũng phù hợp hơn với xu hướng của thế giới.

 

3. Về việc hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

 

-     Trong luật Doanh nghiệp 2005: Các công ty muốn hợp nhất hay sát nhập phải là những công ty cùng loại, tuy nhiên, với luật sữa đổi thì yếu tố trên là không bắt buộc, có nghĩa là doanh nghiệp có thể tự do tiến hành quá trình mua bán, sát nhập của mình. Những sửa đỗi này hứa hẹn sẽ tạo nên những vụ mua bán, sát nhập mới trên thị trường hiện nay,

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng