Những điểm nổi bật cần lưu ý trong luật doanh nghiệp

  • 15/01/2020
Luật doanh nghiệp năm 2014 hướng đến sự phù hợp hơn so với thực tế của doanh nghiệp hiện nay, tạo một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn và khắc phục một số khó khăn, tồn đọng và hạn chế trong hiện trạng kinh doanh của doanh nghiệp.

Luật doanh nghiệp năm 2014 hướng đến sự phù hợp hơn so với thực tế của doanh nghiệp hiện nay, tạo một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn và khắc phục một số khó khăn, tồn đọng và hạn chế trong hiện trạng kinh doanh của doanh nghiệp.

Luật này đã đi vào có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, doanh nghiệp nên nắm rõ những điểm khác biết giữa luật cũ và luật mới nhằm có những bước đi đúng đắn để vừa hoạt động kinh doanh tuân thủ theo pháp luật vừa có thể tận dụng được những ưu đãi mà pháp luật cho phép để vận dụng và phát triển.

Sau đây là những điểm nổi bật cân lưu ý:

Nghành nghề kinh doanhsẽ không còn trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cùa doanh nghiệp.

Tuy nhiên vấn đề này thực chất chỉ là nhà nước muốn giàm tải các giấy tờ về thông tin doanh nghiệp trong đó có những thông tin về đăng ký nghành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy khi đăng ký doanh nghiệpthì vẫn phải đăng ký nghanh nghề kinh doanh sau này (dự kiến) và khi muốn thay đổi ngành nghề kinh doanh thì vận phải làm những thủ tụ để chuyển đổi.

Doanh nghiệp buộc phải đăng công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Sau khi các doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc có thay đổi về đăng ký doanh nghiệp thì ngoài phương tiện truyền thống để công bố như báo in, báo điện tử thì doanh nghiệp buộc phải đăng công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Tách bạch giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đối với các doanh nghiệp nước ngoài khi muốn kinh doanh tại Việt Nam, khi thành lập doanh nghiệp thì giấy chứng nhận đầu tư sẽ không được thay thế cho giấy chứng nhận đang ký doanh nghiệp theo khoản 1, điều 22, Luật Đầu tư 2014 và điều 21, điều 22, điều 23 Luật Doanh nghiệp 2014)

Xem thêm: Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

                     Luật doanh nghiệp mới và những điểm nổi bậc

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng