ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

  • 24/09/2018

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư: Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, cung cấp hồ sơ, đại diện khách hàng nộp hồ sơ đăng ký Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho cơ quan nhà nước

 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (trong đó có ít nhất 01 bộ chính).
- Thời gian: 12 ngày làm việc.
- Lệ phí: không.
-Thành phần hồ sơ:
 
1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-4, I-5, I-6, I-7, áp dụng cho từng trường hợp điều chỉnh);
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;
 3. Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài).

 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng