Đăng Ký Bảo Hiểm Xã Hội Tại Đà Nẵng

 • 17/01/2023

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Liên hệ: Công ty Luật LHD tại Đà Nẵng - Toà nhà Phương Đông, Tầng 3 số 1N đường Núi Thành, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại: 0905987929 / 02366532929

 

 

NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

#1 DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI ĐÀ NẴNG

Là một công ty Luật chuyên tư vấn về doanh nghiệp và kế toán cho các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết chuyên sâu về bảo hiểm xã hội và vấn đề lao động, Chúng tôi cung cấp dịch vụ này tại Đà Nẵng với mong muốn (làm tốt nhất cho người lao động và người sử dụng lao động hiểu vấn đề, tuân thủ đúng và tốt nhất cho từng doanh nghiệp)

 

Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) lần đầu cho nhân viên trong Công ty tham gia lần đầu và DN di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến.

Chú ý: Kể từ ngày 1/1/2015 theo Luật Làm việc số 38/2013/QH13: Khi ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì DN phải đóng bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên (Không còn giới hạn phải đủ 10 người như trước).

- Theo Nghị định 105/2014/NĐ-CP: Trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì NLĐ vẫn phải đóng BHYT, mức đóng hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng trước khi nghỉ thai sản do tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng.

- Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, cũng phải đóng BHYT mức đóng bằng 4,5% tiền trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy: Khi ký hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng DN và NLĐ phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN (không phân biệt số lượng lao động đơn vị đang sử dụng).

I. Thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN đối với đơn vị tham lần đầu tại Đà Nẵng

1. Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị gồm:

Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu số TK1-TS (theo Quyết định 1018/QĐ-BHXH)

-  02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT; 01 ảnh lưu cùng hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu).

- Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN: thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.

- Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công…): thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.

2. Đơn vị sử dụng lao động cần chuẩn bị những thủ tục sau:

- Hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT kê khai tờ khai, kiểm tra, đối chiếu và ký trong tờ khai của người lao động.

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động.

- Hai (02) Bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu D02-TS (theo Quyết định 1018/QĐ-BHXH)

-  Đối với đơn vị đăng ký đóng hằng quý hoặc 6 tháng một lần: văn bản đăng ký phương thức đóng của đơn vị (Mẫu D01-TS theo QĐ 1111/QĐ-BHXH), kèm theo:

+ Phương án sản xuất, kinh doanh của đơn vị;

+ Phương thức trả lương cho người lao động.

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Nơi nộp hồ sơ:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH., riêng dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet… ( bằng IMS, bằng USB, bằng email)

- Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại sau đó chuyển hồ sơ cho phòng Thu.

- Phòng Thu: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu. Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Phòng Cấp sổ, thẻ.

- Phòng Cấp sổ thẻ: Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, cấp sổ BHXH (đối với trường hợp chưa có sổ BHXH), thẻ BHYT và chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận một cửa.

Thời hạn cấp thẻ BHYT tối đa không quá 10 ngày làm việc; cấp sổ BHXH không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)

Chú ý: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng người sử dụng lao động phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.

5. Đối với đơn vị đăng ký chậm so với giấy phép thành lập, có truy thu BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung gồm:

-  Văn bản giải trình của đơn vị (Mẫu D01b-TS theo QĐ 1111/QĐ-BHXH)

- 02 bản Bảng tính lãi truy thu BHXH, BHYT, BHTN - nếu có (Mẫu D02b-TS theo QĐ 1111/QĐ-BHXH)

- Văn bản xử lý vi phạm về BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền - nếu có (Bản sao)

Lưu ý: Đơn vị phải lưu Hợp đồng lao động; Bảng thanh toán tiền lương, tiền công tháng ứng với thời gian truy thu để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

II. Đối với đơn vị đã tham gia BHXH tại nơi khác chuyển đến, hồ sơ bổ sung tại Đà Nẵng

1. Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT của cơ quan BHXH tham gia trước đó(Mẫu C12-TS theo QĐ 1111/QĐ-BHXH)

Lưu ý: Đơn vị có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền bảo hiểm phải đóng (hoặc số tiền bảo hiểm một tháng tham gia của toàn bộ người lao động trong danh sách) trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận hồ sơ để được cấp thẻ BHYT.

III. Trường hợp có sự thay đổi về số lượng lao động doanh nghiệp cần làm thủ tục sau

1. Trường hợp tặng lao động:

- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu số TK1-TS.

- 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT; 01 ảnh lưu cùng hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu).

2. Trường hợp giảm lao động:

- Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS).

- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

- Bản sao quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, thuyên chuyển, nghỉ việc hưởng chế độ hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc vừa hết thời hạn.

- Sổ BHXH.

- Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết)

IV. Tỷ lệ đóng Bảo hiểm XH, BHYT, BHTN

- Hàng tháng, DN phải nộp cho Quỹ BHXH, BHYT, BHTN với tỷ lệ đóng là 32,5 %

Trong đó:

- Người sử dụng lao động đóng 22%.

   Trong đó: (18% : BHXH, 3% : BHYT, 1% : BH thất nghiệp).

- Người lao động đóng 10,5%

  Trong đó: (8%: BHXH, 1,5%: BHYT và 1%: BHTN).

Chi tiết xem tại đây: Tỷ lệ các khoản trích theo lương năm 2015

 V. Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN

- Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính mức đóng BHXH là mức lương tối thiểu vùng và mức tối đa để tính mức đóng BHXH là 20 lần mức lương cơ sở.

- Mức tiền lương tháng tối đa để tính mức đóng BHYT là 20 lần mức lương cơ sở.

- Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính đóng BHTN là mức lương tối thiểu vùng và mức tối đa để tính mức đóng BHTN là 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

Cụ thể:

- Mức lương tối thiểu vùng: xem tại đây:  Mức lương tối thiểu vùng năm 2015

 • Mức lương cơ sở: Theo Nghị định Số 66/2013/NĐ-CP ngày - Từ ngày 01/7/2013 mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI ĐÀ NẴNG CỦA LHD LAW FIRM

Bước 1: Tư vấn cho khách tình hình chung của việc sử dụng lao động, hợp đồng lao động 

Bước 2: Tìm hiểu về mức lương vùng và tỷ lệ thấp nhất phải đóng bảo hiểm xã hội

Bước 3. Thống nhất làm bảng lương, bậc lương và tiến hành đăng ký bảo hiểm xã hội

Bước 4. Hướng dẫn báo cáo thay đổi bảo hiểm xã hội khi có người lao động nghỉ hoặc mới vào công ty 

Và hơn thế nữa các vấn đề quý doanh nghiệp và người lao động cần nắm 

 Quý khách có nhu cầu liên hệ với chúng tôi 

VĂN PHÒNG TƯ VẤN VÀ LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI ĐÀ NẴNG
 
LIÊN HỆ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

#1 DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Liên hệ: Công ty Luật LHD tại Đà Nẵng - Toà nhà Phương Đông, Tầng 3 số 1N đường Núi Thành, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại: 0905987929 / 02366532929

 
PROFILE LHD LAW FIRM
3 bình luận trong bài viết này
 1. Visitor
  Cơ quan bảo hiểm
  19/03/2021

  STT Tên dịch vụ công Thủ tục hành chính tương ứng Xem chi Tiết Thực hiện I Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 1 Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT Xem chi tiết Thực hiện 2 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH Xem chi tiết Thực hiện 3 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT Xem chi tiết Thực hiện 4 Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng. Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng Xem chi tiết Thực hiện II Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 1 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT Xem chi tiết Thực hiện III Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội 1 Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Giải quyết hưởng BHXH một lần Xem chi tiết Thực hiện 2 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau Xem chi tiết Thực hiện 3 Giải quyết hưởng chế độ thai sản. Giải quyết hưởng chế độ thai sản Xem chi tiết Thực hiện 4 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất Giải quyết hưởng chế độ tử tuất Xem chi tiết Thực hiện 5 Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Xem chi tiết Thực hiện 6 Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích. Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích Xem chi tiết Thực hiện 7 Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người hưởng chế độ TNLĐ, BNN một lần, chế độ tử tuất một lần và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người hưởng chế độ TNLĐ, BNN một lần, chế độ tử tuất một lần và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng Xem chi tiết Thực hiện 8 Giải quyết Điều chỉnh thông tin về nhân thân đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH. Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH Xem chi tiết Thực hiện 9 Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg. Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg Xem chi tiết Thực hiện 10 Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg. Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo QĐ52/2013/QĐ-TTg Xem chi tiết Thực hiện 11 Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã. Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã Xem chi tiết Thực hiện 12 Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp Xem chi tiết Thực hiện 13 Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát. Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát Xem chi tiết Thực hiện 14 Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu. Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu Xem chi tiết Thực hiện IV Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội 1 Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin người hưởng Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin người hưởng Xem chi tiết Thực hiện 2 Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp Xem chi tiết Thực hiện 3 Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận Xem chi tiết Thực hiện V Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế 1 Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Xem chi tiết Thực hiện 2 Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT Xem chi tiết Thực hiện 3 Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Xem chi tiết Thực hiện 4 Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Xem chi tiết Thực hiện

 2. Visitor
  Vũ Minh Hải
  26/04/2021

  CHO TÔI HỎI CÔNG TY TÔI CÓ 5 NHÂN VIÊN THÔI VẬY CÓ PHẢI LÀM THỦ TỤC KÊ KHAI BẢO HIỂM KHÔNG, PHÍ LÀM DỊCH VỤ CỦA LHD FIRM TẠI ĐÀ NẴNG LÀ BAO NHIÊU CHO CASE NÀY AH - NOTE LÀM LÂU DÀI LIÊN HỆ MINH HẢI

 3. Visitor
  Vũ Minh Hội
  19/05/2022

  LHD Đà Nẵng cho hỏi là dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, làm bảo hiểm xã hội của quý Công ty có phải tại Địa Chỉ sau không ah: #1 DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI Liên hệ: Công ty Luật LHD tại Đà Nẵng - PVcomBank (Tầng 9), Số 02 đường 30-4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Số điện thoại: 0905987929 / 02366532929 Cảm ơn quý Công ty !

Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng