XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH DU LỊCH

  • 16/08/2018
XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH DU LỊCHHoạt động kinh doanh lữ hành là hoạt động kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Theo đó, doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh lữ hành phải đáp ứng các điều kiện sau.

XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH DU LỊCH

Hoạt động kinh doanh lữ hành là hoạt động kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Theo đó, doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh lữ hành phải đáp ứng các điều kiện sau:

Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với đầy đủ ngành nghề kinh doanh lữ hành

Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa/quốc tế

1. Điều kiện đối với Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành

Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp.

Đăng ký kinh doanh ngành, nghề: lữ hành nội địa/lữ hành quốc tế

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được kinh doanh lữ hành nội địa.

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa không được kinh doanh lữ hành quốc tế.

2. Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa

1. Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

2. Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.

3. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

* Doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký xin hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa tại Sở Du lịch nơi đăng ký trụ sở chính.

Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, gồm có

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa;

Bản sao giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp có ngành nghề đăng ký kinh doanh: “Điều hành tua du lịch: Kinh doanh lữ hành nội địa”;

Phương án kinh doanh lữ hành nội địa;

Chương trình du lịch cho khách nội địa;

Giấy xác nhận kinh nghiệm hoặc giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế;

Dịch vụ tư vấn cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa của LHD Law Firm.

Tư vấn điều kiện đăng ký cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa;

Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa;

Soạn thảo hồ sơ, phương án kinh doanh xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa;

Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa;

Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Nhận và giao lại cho khách hàng giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa.

3. Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế

1.         Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do Tổng Cục du lịch cấp;

2.         Có phương án kinh doanh lữ hành quốc tế;

3.         Có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế;

4.         Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành quốc tế như: Quản lý hoạt động lữ hành; Hướng dẫn du lịch; Quảng bá, xúc tiến du lịch; Xây dựng và điều hành chương trình du lịch; Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

5.         Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Thẻ hướng dẫn viên phải là thẻ từ đang có giá trị và chưa sử dụng để xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho một doanh nghiệp khác;

6.         Có tiền ký quỹ theo quy định, cụ thể

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam (Inbound): doanh nghiệp phải ký quỹ 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng);

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam (Inbound) và kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài (Outbound): doanh nghiệp phải ký quỹ là 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng);

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được cấp theo phạm vi kinh doanh, bao gồm:

Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam (inbound);

Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài (outbound);

Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam (inbound)

Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, gồm có

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

Bản sao giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp có ngành nghề đăng ký kinh doanh: “Điều hành tua du lịch: Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế”;

Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế;

Chương trình du lịch cho khách quốc tế,

Giấy xác nhận kinh nghiệm hoặc giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế; Quyết định bổ nhiệm chức vụ cho người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế;

03 bản sao thẻ của 03 hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành quốc tế;

Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế của doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của LHD Law Firm

Tư vấn điều kiện đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thông tin để hoàn thiện hồ sơ thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

Soạn thảo hồ sơ, phương án kinh doanh xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

Tư vấn đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

Tư vấn đăng ký lại phạm vi kinh doanh giấy phép lữ hành quốc tế;

Tư vấn các thủ tục pháp lý sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế của doanh nghiệp.

Lưu ý đối với các doanh nghiệp lữ hành được cấp giấy phép lữ hành trước ngày 01/01/2014

Quy định chuyển tiếp tại Điều 2 Nghị định số 180/2013/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 quy định: “Doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hoạt động theo đúng nội dung quy định trong giấy phép đã được cấp và trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực phải đăng ký lại phạm vi kinh doanh lữ hành và bổ sung đầy đủ các điều kiện về kinh doanh lữ hành theo quy định của Nghị định này.”

Theo đó, đến trước ngày 01/01/2015, các doanh nghiệp lữ hành được cấp giấy phép trước ngày 01/01/2014 phải đăng ký lại phạm vi kinh doanh lữ hành và bổ sung đầy đủ các điều kiện về kinh doanh lữ hành (Điều kiện thay đổi quan trọng nhất theo quy định tại Nghị định này là sự thay đổi về mức tiền ký quỹ).

DỊCH VỤ CỦA LHD LAW FIRM VỀ GIẤY PHÉP DU LỊCH

  • Tư vấn điều kiện đăng ký Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
  • Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
  • Soạn thảo hồ sơ Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
  • Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
  • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
  • Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế
  • Thời gian: 30 ngày làm việc
  • Phí liên hệ 0462604011 hoặc 0822416866 – Email: all@lhdfirm.com

Trân trọng

 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng