Xin giấy phép hoạt động xây dựng: Những hướng dẫn pháp lý chuẩn nhất

  • 08/04/2024

Xin giấy phép xây dựng - những hướng dẫn mới nhất 

☑ Hồ Chí Minh: 02822446739 
☑ Hà Nội: 02822612929 
☑ Đà Nẵng 02366532929
☒ Email: all@lhdfirm.com 

Trong lĩnh vực xây dựng, việc tuân thủ pháp luật là quan trọng, đặc biệt khi liên quan đến các nhà thầu nước ngoài mong muốn xâm nhập thị trường đang phát triển.

Đối với nhà nhầu xây dụng nước ngoài, một trong nhưng tuân thủ cốt yếu trong lĩnh vực này là xin Giấy phép Hoạt động Xây dựng.  

Việc xin giấy phép hoạt động xây dựng cần tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, để hướng tới một môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch và hiệu quả.

Xin giấy phép hoạt động xây dựng

Cách tiếp cận của luật trong việc quản lý nhà thầu nước ngoài mang tính hệ thống và được điều chỉnh bởi Luật Xây dựng và các nghị định hướng dẫn. Khi các nhà thầu nộp đơn xin giấy phép hoạt động xây dựng, họ đang tham gia vào một hệ thống xét duyệt được thiết lập để duy trì các tiêu chuẩn xây dựng của địa phương và quốc tế.

Nghị định hướng dẫn luật xây dựng về cấp phép nêu rõ các điều kiện, tài liệu và mốc thời gian thủ tục cần thiết phải được tuân thủ. Điều quan trọng nhất là phải hiểu rằng giấy phép này không chỉ là một tài liệu – nó là điều kiện tiên quyết để đảm bảo tính hợp pháp trong bối cảnh xây dựng ở Việt Nam.

Điều kiện quan trọng khi xin giấy phép hoạt động xây dựng

Điều kiện cơ bản để xin giấy phép hoạt động xây dựng là trúng thầu hoặc được chủ đầu tư, nhà thầu chính lựa chọn.

Bước này nhấn mạnh cam kết của Việt Nam đối với một môi trường đấu thầu cạnh tranh và dựa trên năng lực.

Ngoài ra, các nhà thầu nước ngoài thường phải hợp tác với các nhà thầu Việt Nam, trừ khi có quy định rằng không có nhà thầu trong nước nào có đủ năng lực tham gia. Quy định này không chỉ đảm bảo chuyển giao kiến thức mà còn củng cố năng lực của nhà thầu trong nước trong tương lai.

Hồ sơ xin giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Hồ sơ nộp khi nhà thầu xin cấp giấy phép hoạt động xây dựng phải đầy đủ, bao gồm đơn đăng ký chính thức, bản sao chứng thực kết quả đấu thầu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng chỉ chuyên môn của nước xuất xứ của nhà thầu và các tài liệu khác.

Hồ sơ đề nghị, thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động xây dựng

Nhà thầu nước ngoài nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ tới cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng, gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo Mẫu;

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hợp pháp;

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp;

đ) Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động liên quan đến các công việc nhận thầu và bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử báo cáo tổng hợp kiểm toán tài chính trong 03 năm gần nhất (đối với trường hợp không thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu);

đ) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc hợp đồng chính thức hoặc hợp đồng nguyên tắc với nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ chào thầu);

e) Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu;

g) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư của dự án/công trình.

Theo quy định, tất cả các tài liệu nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt Nam và có công chứng.

Thẩm quyền và mốc thời gian trong quá trình xin giấy phép

Khi nhà thầu nộp hồ sơ xin giấy phép hoạt động xây dựng, hồ sơ sẽ được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam – cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng xem xét đối với các dự án cấp quốc gia hoặc Sở Xây dựng đối với các dự án ở địa phương. Thời gian xem xét, theo quy định khi xin giấy phép hoạt động xây dựng, là 20 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, thể hiện cam kết của quốc gia về tính khả thi. Tuy nhiên, trên thực tế đôi khi sẽ mất nhiều thời gian hơn vì nhiều lý do.

Yêu cầu về hình thức khi xin giấy phép hoạt động xây dựng

Việc xin giấy phép hoạt động xây dựng đòi hỏi sự hiểu biết  quy trình và yêu cầu với hồ sơ. Hồ sơ phải bằng tiếng Việt Nam và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế. 

Lệ phí xin giấy phép hoạt động xây dựng

Sau khi xét duyệt thành công, nhà thầu nộp một khoản phí do Bộ Tài chính quy định. Bước cuối cùng trong hành trình xin giấy phép hoạt động xây dựng này nhằm củng cố trách nhiệm tài chính của nhà thầu và hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Hiệu lực của giấy phép hoạt động xây dựng 

Giấy phép có hiệu lực cho đến khi hoàn thành, thanh lý hợp đồng xây dựng hoặc khi nhà thầu nước ngoài bị đình chỉ, giải thể, phá sản. 

Ý nghĩa đối với nhà thầu nước ngoài

Đối với các tổ chức nước ngoài, quá trình xin giấy phép hoạt động xây dựng là cửa ngõ để tham gia vào sự phát triển của Việt Nam. Tuy nhiên, nó đòi hỏi sự hiểu biết chi tiết về điều kiện, thủ tục, hình thức hồ sơ và các vấn đề liên quan.

Dịch vụ pháp lý trong việc xin cấp giấy phép

Dịch vụ pháp lý đóng vai trò không thể thiếu trong việc hỗ trợ các nhà thầu nước ngoài xin giấy phép hoạt động xây dựng, từ việc đảm bảo tài liệu phù hợp đến tư vấn về tuân thủ.

Quá trình xin giấy phép hoạt động xây dựng được thiết kế để đảm bảo rằng chỉ những nhà thầu nước ngoài có năng lực, tuân thủ và có trách nhiệm mới tham gia vào lĩnh vực xây dựng của Việt Nam. Việc xin giấy phép hoạt động xây dựng là minh chứng cho cam kết của nhà thầu về chất lượng, an toàn và tuân thủ pháp luật, phù hợp với tầm nhìn của Việt Nam về một ngành xây dựng bền vững và được quốc tế tôn trọng.

KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

#1. Có ý tưởng kinh doanh tốt
#2. Thuê luật sư thành lập công ty
#3. Thuê dịch vụ kế toán tài chính tốt
#5. Phát triển được hệ thống 
#6. Huy động được vốn bên ngoài ...
 
Các bước trên rất cơ bản nhưng nếu làm đúng theo quy trình có thể tạo ra kết quả rất tuyệt vời. 
PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng