TƯ VẤN THỦ TỤC GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THEO BỘ LUẬT HIỆN HÀNH

  • 30/04/2022
TƯ VẤN THỦ TỤC GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Văn phòng đại diện là một phần của doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện một phần hay toàn bộ các hoạt động của công ty. Tuy nhiên trong một số trường hợp việc duy trì hoạt động của văn phòng đại diện là không cần thiết và không đạt được hiệu quả như doanh nghiệp mong muốn. Việc giải thể văn phòng đại diện sẽ là một giải pháp để giảm bớt chi phí và tránh những vướng mắc phát sinh về mặt pháp lý sao này. Để giải thể văn phòng đại diện, trước tiên doanh nghiệp cần phải hoàn tất tất cả các nghĩa vụ sau: nghĩa vụ các tổ chức, cá nhân khác, nghĩa vụ với người lao động và nghĩa vụ với cơ quan nhà nước.

Nguyên nhân doanh nghiệp chủ động giải thể văn phòng đại diện?

  • Do doanh nghiệp chủ động thích ứng với các biến động của thị trường thay đổi chiến lược kinh doanh tiếp cận thị trường.
  • Do trong quá trình hoạt động công ty không đạt được mức lợi nhuận tối thiểu ( hoạt động thua lỗ ,phá sản……)
  • Do công ty mẹ chấm dứt hoạt động kinh doanh trên cùng một lãnh thổ.
  • Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập văn phòng đại diện mà doanh nghiệp đó không đề nghị gia hạn.
  • Hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà không được Cơ quan cấp Giấy phép đồng ý gia hạn.
  • Bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
  • Doanh nghiệp hoạt động chưa đủ ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
  • Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết theo quy định pháp luật

Quy trình thực hiện thủ tục giải thể hiện nay ?