Thủ Tướng Chính Phủ Phê Duyệt Phương Án Vay Và Trả Nợ Công Năm 2021

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án vay và trả nợ công năm 2021 (Ảnh minh họa)

(1) Vốn vay Chính phủ 624.221 tỷ đồng, bao gồm: vay trong nước 527.357 tỷ đồng và vay nước ngoài 96.864 tỷ đồng, trong đó:

– Vay cân đối ngân sách trung ương: 579,772 tỷ đồng, trong đó vay bù bội chi 318,870 tỷ đồng, vay trả nợ gốc 260,902 tỷ đồng.

– Vốn vay lại: 44.449 tỷ đồng.

(2) Trả nợ Chính phủ là 394.506 tỷ đồng, trong đó trả nợ Chính phủ trực tiếp là 366.224 tỷ đồng, trả nợ các dự án cho vay lại là 28.282 tỷ đồng.

(3) Đối với khoản vay được Chính phủ bảo lãnh:

– Mức bảo lãnh phát hành trái phiếu đối với hai ngân hàng chính sách sẽ được xác định trên cơ sở thẩm định của Bộ Tài chính đối với hồ sơ đề nghị phát hành của hai ngân hàng chính sách phù hợp với quy định tại Nghị định 91/2018 / NĐ. -CP.

– Rút các khoản vay trong và ngoài nước của các doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh đến hạn phải trả nợ gốc trong năm.

(4) Kế hoạch vay và trả nợ của chính quyền địa phương đến năm 2021

– Vay vốn vay nước ngoài của Chính phủ và các nguồn vốn vay khác với số tiền khoảng 28.797 tỷ đồng.

– Trả nợ chính quyền địa phương 6.662 tỷ đồng, trong đó trả gốc 3.997 tỷ đồng và trả lãi 2.665 tỷ đồng.

(5) Khoản vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh:

Hạn mức vay thương mại nước ngoài trung và dài hạn của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả là 6.350 triệu USD; Tốc độ tăng dư nợ nước ngoài ngắn hạn khoảng 18% -20% so với dư nợ tại thời điểm 31/12/2020.

Quyết định 856 / QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng