Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề xuất tăng mức điều chỉnh ngân sách cho TP.HCM giai đoạn 2022-2025

  • 10/01/2022

Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề xuất tăng mức điều chỉnh ngân sách cho TP.HCM giai đoạn 2022-2025

Cụ thể, đối với Đề án “Điều chỉnh, tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025”:

Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng ý với đề xuất của TP về chủ trương báo cáo cấp có thẩm quyền tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TPHCM giai đoạn 2022-2025, tạo điều kiện cho TP có nguồn lực phát triển. phát triển nhanh và bền vững theo định hướng của Đảng và Nhà nước.

Giao Bộ Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với Thành phố và các cơ quan liên quan đề xuất tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách theo hướng khoa học, hợp lý, hài hòa, công bằng trong tổng thể, gắn với Thành phố cần tăng cường tự chủ tài chính để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội trên địa bàn, sử dụng có trách nhiệm nguồn thu tăng thêm để tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là các dự án. trọng điểm, có sức lan tỏa, kết nối liên vùng, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định cùng với dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Đồng thời, Thành phố cần đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 54/2017 / QH14 của Quốc hội, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; trên cơ sở đó, tích cực triển khai các giải pháp, cơ chế, chính sách cụ thể được quy định tại Nghị quyết 54/2017 / QH14 của Quốc hội để tăng thu cho ngân sách Thành phố.

Giao Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp để Thành phố thực hiện các nguồn thu quy định tại Nghị quyết 54/2017 / QH14.

Được biết, năm 2021, tỷ lệ điều chỉnh các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương cho TP.HCM là 18%. (Theo Nghị quyết 129/2020 / QH14 về phân bổ ngân sách năm 2021).

Khoản 24 Điều 4 Luật ngân sách nhà nước 2015 quy định: Tỷ lệ phần trăm (%) phân bổ thu giữa các cấp ngân sách là tỷ lệ phần trăm (%) mà mỗi cấp ngân sách được hưởng trong tổng số ngân sách. các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng