Thông Tư 80/2021 / Tt-Btc Hướng Dẫn Luật Quản Lý Thuế, Nghị Định 126/2020

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thông tư 80/2021 / TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020

Thông tư 80/2021 / TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 và bãi bỏ các Thông tư sau:

– Thông tư 156/2013 / TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013 / NĐ-CP.

– Thông tư 99/2016 / TT-BTC hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng;

– Thông tư 31/2017 / TT-BTC sửa đổi Thông tư 99/2016 / TT-BTC hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

– Thông tư 208/2015 / TT-BTC về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn;

– Thông tư 71/2010 / TT-BTC hướng dẫn việc ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh ô tô, xe máy ghi giá bán ô tô, xe máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá thị trường thông thường.

– Thông tư 06/2017 / TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư 156/2013 / TT-BTC.

– Thông tư 79/2017 / TT-BTC sửa đổi, bổ sung tiết b1 điểm b khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013 / TT-BTC.

Mẫu tờ khai thuế quy định tại Thông tư 80/2021 áp dụng cho các kỳ tính thuế bắt đầu từ ngày 01/01/2022 trở đi. Tờ khai quyết toán thuế kỳ 2021 cũng được áp dụng theo mẫu quy định tại Thông tư 80/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng