Thông Qua Gói Miễn Giảm Thuế Tndn, Thuế Tncn Và Thuế Gtgt Cho Nhiều Đối Tượng

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2021 đối với người nộp thuế theo quy định của Luật thuế TNDN có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và năm 2021 giảm so với số thu năm 2019.

Không áp dụng tiêu chí giảm số thu năm 2021 so với số thu năm 2019 đối với trường hợp người nộp thuế được thành lập mới, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế 2020, năm 2021.

Về miễn thuế thu nhập cá nhân và thuế GTGT

Miễn thuế TNCN, thuế GTGT và các loại thuế phải nộp khác phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021 đối với hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn cấp huyện bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Năm 2021 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

Việc miễn thuế không áp dụng đối với các khoản thu nhập và doanh thu từ việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim kỹ thuật số, ảnh kỹ thuật số, nhạc số; Quảng cáo kỹ thuật số.

Về việc giảm thuế VAT

Giảm thuế GTGT từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đối với các hàng hóa, dịch vụ sau:

(i) Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); Nhà nghỉ; Dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các công ty lữ hành, công ty lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến việc quảng bá và tổ chức các tour du lịch;

(ii) Xuất bản các sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và phát hành âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và các dịch vụ sáng tạo, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; các dịch vụ thể thao, vui chơi, giải trí.

Hàng hóa và dịch vụ trong nhóm (ii) không bao gồm phần mềm xuất bản và hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh dưới hình thức trực tuyến.

Tùy theo phương pháp tính thuế, việc giảm thuế GTGT được áp dụng như sau:

– Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 30% thuế suất thuế giá trị gia tăng;

– Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ% trên doanh thu sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 30% tỷ lệ phần trăm tính thuế GTGT.

Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 đối với các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà doanh nghiệp, tổ chức (kể cả đơn vị trực thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh trong năm 2020.

Không áp dụng quy định tại khoản này đối với trường hợp đã chậm nộp tiền lãi.

Nghị quyết 406 / NQ-UBTVQH15 có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng